Ηλεκτρονικές πηγές

Scopus (HL)

/ B

Βιβλιογραφική βάση δεδομένων με περισσότερους από 22.000 τίτλους περιοδικών και 150.000 τίτλους βιβλίων. Περιλαμβάνει περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ετεροαναφορές (citations) από το 1970 και έπειτα.