Δικαιώματα ΓΚΠΔ

Άσκηση Δικαιώματος Υποκειμένου Προσωπικών Δεδομένων

Προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων, όπως αυτά προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το Δελτίο Αναφοράς Άσκησης Δικαιώματος Υποκειμένου Προσωπικών Δεδομένων ενώπιον της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ).

Μπορείτε να υποβάλετε το “Δελτίο Αναφοράς Άσκησης Δικαιώματος Υποκειμένου Προσωπικών Δεδομένων ενώπιον της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ)” προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΒΕ με τους εξής τρόπους:

1. Email στο dpo[at]nlg.gr

2. Ταχυδρομείο στη διεύθυνση “Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στο ΚΠΙΣΝ, Λεωφόρος Συγγρού 364, Καλλιθέα 17674, Ελλάδα, υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων”

3. Fax στο 210 94 23 768 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08.00 π.μ.-16.00 μ.μ.