Ηλεκτρονικές πηγές

Public Library of Science (PLOS)

D B

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη περιοδικών ανοικτής πρόσβασης στα θεματικά πεδία της ιατρικής, της βιολογίας και των περιβαλλοντικών επιστημών.