5.1 Ωράριο Λειτουργίας ΕΒΕ

Για τη λειτουργία της ΕΒΕ κατά τους μήνες Ιούλιο – Σεπτέμβριο 2022 παρακαλούμε να συμβουλεύεστε την ανακοίνωση Ωράριο Λειτουργίας ΕΒΕ για τους μήνες Ιούλιο – Σεπτέμβριο 2022

Α. Για αναγνώστες και ερευνητές

Βαλλιάνειο Μέγαρο (Πανεπιστημίου 32)

Συλλογή Εφημερίδων:

→ Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 – 16:00

→ Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες: κλειστά

— Κατά τον μήνα Αύγουστο 2022 το Αναγνωστήριο Εφημερίδων θα παραμείνει κλειστό

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Λεωφόρος Συγγρού 364)

1. Τμήμα Γενικής Συλλογής

→ Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 – 20:00

→ Σάββατο: 09:00 – 14:00

→ Κυριακή και επίσημες αργίες: κλειστά

— Για τη λειτουργία του Τμήματος Γενικής Συλλογής κατά το χρονικό διάστημα 18/7/22 – 17/9/22 παρακαλούμε να συμβουλεύεστε την ανακοίνωση Ωράριο Λειτουργίας ΕΒΕ για τους μήνες Ιούλιο – Σεπτέμβριο 2022

2. Αναγνωστήριο Περιοδικών

Συλλογή Περιοδικών:

→ Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 – 20:00

→ Σάββατο: 09:00 – 14:00

→ Κυριακή και επίσημες αργίες: κλειστά

— Για τη λειτουργία του Αναγνωστηρίου Περιοδικών κατά το χρονικό διάστημα 18/7/22 – 17/9/22 παρακαλούμε να συμβουλεύεστε την ανακοίνωση Ωράριο Λειτουργίας ΕΒΕ για τους μήνες Ιούλιο – Σεπτέμβριο 2022

3. Τμήμα Χειρογράφων, Αρχείων και Ειδικών Συλλογών

→ Δευτέρα έως Παρασκευή: 10:00 – 14:00

→ Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες: κλειστά

4. Τμήμα Δανειστικής Συλλογής

Για το χρονικό διάστημα 4/7/22 – 31/7/22 και 16/8/22 – 17/9/22:

→ Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 15:00: Όλες οι υπηρεσίες
→ Δευτέρα έως Παρασκευή 15:00 – 20:00: Δανεισμοί-επιστροφές για όσους ήδη διαθέτουν ταυτότητα αναγνώστη

→ Σάββατο: 09:00 – 14:00: Δανεισμοί-επιστροφές για όσους ήδη διαθέτουν ταυτότητα αναγνώστη

→ Κυριακή και επίσημες αργίες: κλειστά

Για το χρονικό διάστημα 1/8/22 – 13/8/22:

→ Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 16:00: Όλες οι υπηρεσίες

→ Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες: κλειστά

5. Ανοιχτά αναγνωστήρια ΕΒΕ

→ Δευτέρα έως Κυριακή: 09:00 – 24:00

Β. Για εκδότες και αυτοεκδότες

Κτίριο Βοτανικού (Λεωφόρος Αθηνών 31-33)

→ Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 – 13:30

→ Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες: κλειστά