4.3.2 Εγγραφή Αναγνωστών

Για τη χρήση των υπηρεσιών της ΕΒΕ είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική εγγραφή σας. Επιλέγοντας να εγγραφείτε ως πιστοποιημένος χρήστης, θα έχετε τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε το σύνολο των υπηρεσιών της ΕΒΕ. Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής και αναβάθμισης χρήστη περιλαμβάνονται στον Αναλυτικό Οδηγό Εγγραφής Χρήστη και στον Συνοπτικό Οδηγό Εγγραφής Χρήστη.

Για τη διαχείριση του λογαριασμού σας, καθώς και για τη διαδικασία ανάκτησης του κωδικού πρόσβασης σε περίπτωση απώλειας, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Διαχείρισης Λογαριασμού Χρήστη.