4.3.2 Εγγραφή Αναγνωστών

Για τη χρήση των υπηρεσιών της ΕΒΕ είναι απαραίτητη η προηγούμενη ηλεκτρονική εγγραφή σας. Προκειμένου να πιστοποιηθείτε ως εγγεγραμμένοι αναγνώστες για την πλήρη αξιοποίηση των υπηρεσιών της ΕΒΕ, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Χρήσης που βρίσκεται στα Σχετικά Αρχεία.