3.1 Εγγραφή

Για τη χρήση των υπηρεσιών της ΕΒΕ είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική εγγραφή μέσω της Υπηρεσίας Ενιαίας Ταυτοποίησης Χρηστών. Με την επιλογή δημιουργίας λογαριασμού πιστοποιημένου χρήστη, δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης του συνόλου των υπηρεσιών της ΕΒΕ. Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής και αναβάθμισης χρήστη περιλαμβάνονται στον Αναλυτικό Οδηγό Εγγραφής Χρήστη και στον Συνοπτικό Οδηγό Εγγραφής Χρήστη.

Για την πρόσβαση στις φυσικές συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ), εκτός από την εγγραφή πιστοποιημένου χρήστη, είναι απαραίτητη η έκδοση ταυτότητας αναγνώστη. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Έκδοση Ταυτότητας Αναγνώστη

Για τη διαχείριση του λογαριασμού χρήστη, καθώς και για τη διαδικασία ανάκτησης του κωδικού πρόσβασης σε περίπτωση απώλειας, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες στον Οδηγό Διαχείρισης Λογαριασμού Χρήστη.