4.3.2 Εγγραφή Αναγνωστών

Για τη χρήση των υπηρεσιών της ΕΒΕ είναι απαραίτητη η προηγούμενη ηλεκτρονική εγγραφή σας. Προκειμένου να πιστοποιηθείτε ως εγγεγραμμένοι αναγνώστες για την πλήρη αξιοποίηση των υπηρεσιών της ΕΒΕ, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στον Αναλυτικό Οδηγό Εγγραφής Χρήστη ή στον Συνοπτικό Οδηγό Εγγραφής Χρήστη.