4.3.2 Εγγραφή Αναγνωστών

Για τη χρήση των υπηρεσιών της ΕΒΕ είναι απαραίτητη η προηγούμενη ηλεκτρονική εγγραφή σας. Προκειμένου να πιστοποιηθείτε ως εγγεγραμμένοι αναγνώστες για την πλήρη αξιοποίηση των υπηρεσιών της ΕΒΕ, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στον Αναλυτικό Οδηγό Εγγραφής Χρήστη ή στον Συνοπτικό Οδηγό Εγγραφής Χρήστη.

Για τη διαχείριση του λογαριασμού σας, καθώς και για τη διαδικασία ανάκτησης του κωδικού πρόσβασης σε περίπτωση απώλειας, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Διαχείρισης Λογαριασμού Χρήστη.