Ηλεκτρονικές πηγές

American Antiquarian Society (AAS) Historical Periodicals Collection

/ B

Ψηφιακή συλλογή περίπου 7.600 περιοδικών εκδόσεων για τη ζωή των ανθρώπων στην Αμερική από την Αποικιοκρατία έως και τον αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο και την Εποχή της Ανασυγκρότησης.