Ελληνική Εθνική Βιβλιογραφία

Η έκδοση της Εθνικής Βιβλιογραφίας αποτελεί ουσιαστικό συστατικό της αποστολής της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Η Εθνική Βιβλιογραφία αποτελεί την επίσημη καταγραφή της Εκδοτικής Παραγωγής της χώρας μας.

Η έκδοση βασίζεται στο υλικό που συγκεντρώνει η ΕΒΕ σύμφωνα με την κατά νόμο κατάθεση (Ν.3149/2003).

Για την ταχεία, οικονομική και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου σύνταξης και παραγωγής της Εθνικής Βιβλιογραφίας συνεργάζονται τα διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες της ΕΒΕ όπως το Τμήμα Εισαγωγής και το Τμήμα Καταλόγων.