Ηλεκτρονικές πηγές

World Biographical Information System (WBIS) Online

B

Βάση δεδομένων με βιογραφικές πληροφορίες για περισσότερα από 6 εκ. πρόσωπα από όλο τον κόσμο που έζησαν από τον 8ο π.Χ. αι. έως και σήμερα.

  • Τύπος πηγής: Πληροφοριακά έργα (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κ.λπ.)
  • Θεματική κάλυψη: ★ Βιογραφία, Ιστορία
  • Πρόσβαση: ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Χρονική Κάλυψη: 8ος αι. π.Χ. έως και σήμερα
  • Πάροχος: DeGruyter