Ηλεκτρονικές πηγές

Patrologia Orientalis Database (POD)

B

Ηλεκτρονική έκδοση της διάσημης συλλογής πατερικών κειμένων. Περιέχει έργα σχετικά με τη Ρώμη και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, γραμμένα στη λατινική, την ελληνική ή και σε άλλες γλώσσες.

  • Τύπος πηγής: Ηλεκτρονικές πηγές πλήρους κειμένου
  • Θεματική κάλυψη: Θρησκεία, Κλασικές σπουδές (Λατινικές)
  • Πρόσβαση: ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Χρονική Κάλυψη: 200 π.Χ. - 15ος αι.
  • Πάροχος: Brepols