Ηλεκτρονικές πηγές

Critical Editions of the New Testament Online

B

Ηλεκτρονική συλλογή των κύριων κριτικών εκδόσεων, των καταλόγων, των παραλλαγών, των συλλογών των μεταγραφών και της αντιβολής των χειρογράφων της Καινής Διαθήκης από τα τέλη του 17ου έως τις αρχές του 20ού αι.

  • Θεματική κάλυψη: ★ Θρησκεία
  • Πρόσβαση: ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Χρονική Κάλυψη: 17ος αι.-20ός αι.
  • Πάροχος: Brill