Ηλεκτρονικές πηγές

Project Euclid

D B

Συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών επιστημονικού περιεχομένου που προωθεί την επικοινωνία στην επιστήμη των θεωρητικών και εφαρμοσμένων μαθηματικών και στη στατιστική, μέσω συνεργασιών με ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και ανεξάρτητους εκδότες. Το 70% των άρθρων παρέχεται με ανοιχτή πρόσβαση.