Ηλεκτρονικές πηγές

Thesaurus Linguae Graecae (TLG) (HL)

B

Ψηφιακή βιβλιοθήκη πλήρους κειμένου. Περιλαμβάνει κείμενα στην ελληνική γλώσσα από την εποχή του Ομήρου έως την πτώση του Βυζαντίου το 1453 μ.Χ.  Απαιτείται δημιουργία λογαριασμού στην πλατφόρμα. Η ΕΒΕ προσφέρει πρόσβαση μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link).