Ηλεκτρονικές πηγές

Thesaurus Linguae Graecae (TLG) (HL)

B

Ψηφιακή βιβλιοθήκη πλήρους κειμένου που περιλαμβάνει αρχαία κέιμενα που σώζονται από την εποχή του Ομήρου έως το 1453 μ.Χ.  Απαιτείται ξεχωριστή δημιουργία λογαριασμού. Η ΕΒΕ προσφέρει πρόσβαση μέσω του HEAL-Link.