2.7 Μηνιαίο Δελτίο Προσκτήσεων

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος αποφάσισε να δημοσιεύει την πρώτη μέρα κάθε μήνα ένα σύντομο δελτίο προσκτήσεων, με το οποίο θα ενημερώνει για τις πρόσφατες προσκτήσεις της, εφιστώντας την προσοχή του ερευνητικού και αναγνωστικού κοινού στα πρόσφατα πολύτιμα αποκτήματά της. Το μηνιαίο δελτίο προσκτήσεων συντάσσεται κάθε φορά από υπάλληλο της ΕΒΕ ή αρμόδιο συνεργάτη, ενώ τα αποκτηθέντα τεκμήρια θα μπορούν να μελετηθούν είτε στο Αναγνωστήριο Χειρογράφων είτε στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ, όπως κατά περίπτωση αναφέρεται στο σχετικό δελτίο.    
Μήνας Αρχείο σε pdf
Ιανουάριος 2023 Μηνιαίο Δελτίο Προσκτήσεων, 7
Δεκέμβριος 2022 Μηνιαίο Δελτίο Προσκτήσεων, 6
Νοέμβριος 2022 Μηνιαίο Δελτίο Προσκτήσεων, 5
Οκτώβριος 2022 Μηνιαίο Δελτίο Προσκτήσεων, 4
Σεπτέμβριος 2022 Μηνιαίο Δελτίο Προσκτήσεων,3
Αύγουστος 2022 Μηνιαίο Δελτίο Προσκτήσεων,2
Ιούλιος 2022 Μηνιαίο Δελτίο Προσκτήσεων,1