Ηλεκτρονικές πηγές

Lexikon des Mittelalters Online (LexMA) / International Encyclopaedia for the Middle Ages (IEMA)

B

Συλλογή που παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από 36.700 λήμματα και καλύπτει όλες τις πτυχές των μεσαιωνικών σπουδών από το 300 έως το 1500 μ.Χ. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία έρευνας για τους μελετητές της μεσαιωνικής περιόδου.

  • Τύπος πηγής: Ηλεκτρονικές πηγές πλήρους κειμένου, Πληροφοριακά έργα (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κ.λπ.)
  • Θεματική κάλυψη: ★ Μεσαιωνικές σπουδές, Τέχνες και ανθρωπιστικές επιστήμες
  • Πρόσβαση: ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Χρονική Κάλυψη: Από την ύστερη αρχαιότητα έως και το Μεσαίωνα
  • Πάροχος: Brepols