Νέα

νέα

Εκδηλώσεις

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών - Προγράμματα

255

Το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος συγκροτείται για να βοηθήσει τις ακαδημαϊκές, ερευνητικές, δημόσιες, δημοτικές και σχολικές βιβλιοθήκες να βελτιστοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο κοινό τους καθώς και να αναπτύξουν νέες. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών για να ενημερωθείτε σχετικά με προγράμματα και δράσεις σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα

network.nlg.gr

Επισκεφθείτε την ΕΒΕ