Ηλεκτρονικές πηγές

Business Source Ultimate

/ B

Βάση δεδομένων που παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο έγκριτων ηλεκτρονικών περιοδικών και άλλων πηγών που περιλαμβάνουν ιστορικές πληροφορίες καθώς και τις νέες τάσεις στον επιστημονικό κλάδο των επιχειρήσεων.