Ηλεκτρονικές πηγές

Artstor Digital Library

/ B

Ψηφιακή συλλογή που παρέχει πρόσβαση σε περισσότερες από 2.5 εκ. εικόνες υψηλής ποιότητας για τη διδασκαλία και την έρευνα σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων. Περιλαμβάνει επίσης εργαλεία για προβολή, μεγέθυνση, σύγκριση, κοινή χρήση και λήψη εικόνων, καθώς και ειδικούς πόρους διδασκαλίας.