Ηλεκτρονικές πηγές

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες στο ευρετήριο των ηλεκτρονικών πηγών μέσω της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

Τύπος πηγής

Σύνολο9
Επιστημονική περιοχή: Τέχνες και ανθρωπιστικές επιστήμες Επιστημονικό πεδίο: Θρησκεία

Αποτελέσματα αναζήτησης

p. 1/1
  • 1
/ B

American Antiquarian Society (AAS) Historical Periodicals Collection

Ψηφιακή συλλογή περίπου 7.600 ιστορικών περιοδικών εκδόσεων που καταγράφουν τη ζωή στην Αμερική από την αποικιοκρατία έως τον αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο και από την περίοδο της Ανασυγκρότησης έως τις αρχές του 20ού αιώνα.

Περισσότερα
* B

Brepolis Religion (Bibliographies and Encyclopaedias) Online

Συλλογή που παρέχει πρόσβαση σε ένα από τα σημαντικότερα ευρετήρια βιβλιογραφικών παραπομπών ακαδημαϊκών εκδόσεων στους επιστημονικούς κλάδους της θεολογίας και των θρησκευτικών σπουδών, καθώς και σε σχετικό λεξικό με πάνω από 70.000 λήμματα. Περιλαμβάνει τις βάσεις Index Religiosus και Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques (DHGE).

Περισσότερα
* B

Critical Editions of the New Testament Online

Ηλεκτρονική συλλογή των κύριων κριτικών εκδόσεων, των καταλόγων, των παραλλαγών, των συλλογών των μεταγραφών και της αντιβολής των χειρογράφων της Καινής Διαθήκης από τα τέλη του 17ου έως τις αρχές του 20ού αι.

Περισσότερα
D B

Directory of Open Access Books (DOAB)

Ευρετήριο ηλεκτρονικών βιβλίων ανοικτής πρόσβασης. Περιλαμβάνει μεταδεδομένα για περισσότερα από 11.900 ηλεκτρονικά βιβλία και κεφάλαια βιβλίων ακαδημαϊκού περιεχομένου από περισσότερους από 270 εκδότες.

Περισσότερα
* B

Novum Testamentum Supplements Online

Μονογραφίες και συλλογές άρθρων με σημαντική συνεισφορά στο ερευνητικό πεδίο μελέτης της Καινής Διαθήκης.

Περισσότερα
/ B

Oxford Reference (Premium)

Πληροφοριακή πηγή που συγκεντρώνει υλικό από εγκυκλοπαίδειες, λεξικά και βιβλία αναφοράς των εκδόσεων Oxford University Press. Καλύπτει 25 θεματικές κατηγορίες.

Περισσότερα
B

Patrologia Orientalis Database (POD)

Ηλεκτρονική έκδοση της διάσημης συλλογής πατερικών κειμένων. Περιέχει έργα σχετικά με τη Ρώμη και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, γραμμένα στη λατινική, την ελληνική ή και σε άλλες γλώσσες.

Περισσότερα
D B

Religion and Urbanity Online

Βάση δεδομένων που εστιάζει στη σχέση θρησκείας και αστικοποίησης, εξετάζοντας τον ρόλο της θρησκείας στη διαμόρφωση των αστικών δομών αλλά και την παράλληλη εξέλιξη θρησκείας και πόλης. Περιλαμβάνει 200 ερευνητικές εργασίες – μελέτες περίπτωσης και άρθρα – για πόλεις στην Ευρώπη, στις περιοχές γύρω από τη Μεσόγειο και στη Νότια Ασία κατά την περίοδο 800 π.Χ. έως 1.700 μ.Χ.

Περισσότερα
B

Vetus Latina Database (VLD)

Ευρετήριο που παρέχει πρόσβαση σε περισσότερες από 300.000 ελληνικές και λατινικές παραπομπές στη Βίβλο. Οι παραπομπές μπορούν να αναζητηθούν μεμονωμένα ή συνολικά, ανά βιβλίο, κεφάλαιο ή στίχο, ακολουθώντας τη δομή της Βίβλου.

Περισσότερα
p. 1/1
  • 1