Ηλεκτρονικές πηγές

JSTOR Journals

/ B

Ψηφιοποιημένη αρχειακή συλλογή περιοδικών, από την πρώτη ημέρα έκδοσης τους έως και τα τελευταία τρία με πέντε χρόνια. Η ΕΒΕ διαθέτει τις συλλογές Public Libraries Ι, ΙΙ και ΙΙΙ καλύπτουν διάφορα ακαδημαϊκά πεδία, όπως Τέχνες, Ιστορία, Λογοτεχνία, Βιολογία κ.ά.