Ηλεκτρονικές πηγές

Vetus Latina Database (VLD)

B

Ευρετήριο που παρέχει πρόσβαση σε περισσότερες από 300.000 ελληνικές και λατινικές παραπομπές σε κάθε βιβλίο, κεφάλαιο ή στίχο της Βίβλου. Οι παραπομπές μπορούν να αναζητηθούν μεμονωμένα ή συνολικά, ακολουθώντας τη βιβλική δομή.