Ηλεκτρονικές πηγές

Vetus Latina Database (VLD)

B

Ευρετήριο που παρέχει πρόσβαση σε περισσότερες από 300.000 ελληνικές και λατινικές παραπομπές στη Βίβλο. Οι παραπομπές μπορούν να αναζητηθούν μεμονωμένα ή συνολικά, ανά βιβλίο, κεφάλαιο ή στίχο, ακολουθώντας τη δομή της Βίβλου.