Ηλεκτρονικές πηγές

E-Dissertationen

D B

Ηλεκτρονικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου του Αμβούργου. Συνδέεται με τον ηλεκτρονικό κατάλογο διατριβών που έχουν δημοσιευθεί στη Γερμανία.