Ηλεκτρονικές πηγές

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες στο ευρετήριο των ηλεκτρονικών πηγών μέσω της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

Τύπος πηγής

Σύνολο6
Επιστημονικό πεδίο: Βυζαντινές σπουδές

Αποτελέσματα αναζήτησης

p. 1/1
  • 1
* / B

Byzantinische Zeitschrift

Περιοδικό στον τομέα των Βυζαντινών Σπουδών. Καλύπτει πτυχές της βυζαντινής γραμματείας και ιστορίας, τη νομισματική και τη βυζαντινή αρχαιολογία.

Περισσότερα
* D

Database of Byzantine Book Epigrams

Βάση δεδομένων που συγκεντρώνει και παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από 11.000 επιγράμματα ελληνικών χειρογράφων μέχρι και τον 15ο αι. μ.Χ. Οι ερευνητές έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης στο σώμα του κειμένου, ενώ μπορούν να περιηγηθούν και με κριτήριο τον τύπο του επιγράμματος, το χειρόγραφο προέλευσης ή τα πρόσωπα που συνδέονται με την παραγωγή του.

Περισσότερα
B

New Pauly Online

Πηγή αναφοράς για τον αρχαίο κόσμο με ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα. Περιλαμβάνει όλους τους τόμους του Der Neue Pauly και του Brill’s New Pauly. Η ΕΒΕ παρέχει επίσης πρόσβαση και στα New Pauly Supplements Online I και II.

Περισσότερα
D

Pinakes | Πίνακες

Βάση δεδομένων η οποία συγκεντρώνει όλα τα ελληνικά κείμενα χειρογράφων που χρονολογούνται μέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα και περιλαμβάνονται στους καταλόγους βιβλιοθηκών.

Περισσότερα
D B

Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit Online

Βιογραφικό λεξικό 21.000 προσώπων της Μέσης Βυζαντινής Περιόδου.

Περισσότερα
* B

Thesaurus Linguae Graecae (TLG) (HL)

Ψηφιακή βιβλιοθήκη πλήρους κειμένου. Περιλαμβάνει κείμενα στην ελληνική γλώσσα από την εποχή του Ομήρου έως την πτώση του Βυζαντίου το 1453 μ.Χ.  Απαιτείται δημιουργία λογαριασμού στην πλατφόρμα. Η ΕΒΕ προσφέρει πρόσβαση μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link).

Περισσότερα
p. 1/1
  • 1