Ηλεκτρονικές πηγές

Pinakes | Πίνακες

D

Βάση δεδομένων η οποία συγκεντρώνει όλα τα ελληνικά κείμενα χειρογράφων που χρονολογούνται μέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα και περιλαμβάνονται στους καταλόγους βιβλιοθηκών.