Ηλεκτρονικές πηγές

Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit Online

D B

Βιογραφικό λεξικό 21.000 προσώπων της Μέσης Βυζαντινής Περιόδου.