Διαδικτυακές συναντήσεις για την εφαρμογή των κανόνων του νέου RDA σε MARC

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) ανακοινώνει το πρόγραμμα των διαδικτυακών συναντήσεων με θέμα «Εφαρμογή κανόνων του νέου RDA σε MARC» και την έναρξη των δηλώσεων συμμετοχής. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστήμιου, στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών (ΕΔΒ), το οποίο συντονίζει η ΕΒΕ.

Στόχος των συναντήσεων είναι η εκπαίδευση του προσωπικού των ελληνικών βιβλιοθηκών στα νέα πρότυπα και η ανάπτυξη και η αξιοποίηση συνεργατικών πρακτικών βιβλιογραφικής επεξεργασίας. Οι παρουσιάσεις καταλογογράφησης σε RDA θα γίνουν στο βιβλιοθηκονομικό σύστημα Koha.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη από τις 9.00 έως τις 12.00 μέσω της πλατφόρμας Webex με έναρξη την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023. Μετά την ολοκλήρωση κάθε συνάντησης, θα διατίθεται ελεύθερα μέσω του καναλιού της ΕΒΕ στο YouTube η μαγνητοσκόπησή της.

Για δήλωση συμμετοχής παρακαλούμε συμπληρώσετε τη φόρμα στον σύνδεσμο: https://forms.gle/cdRGzVFWfoJQ7JWg8. 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε καταλογογράφους και υπαλλήλους βιβλιοθηκών.

Πληροφορίες: network@nlg.gr

Πρόγραμμα

Ενότητα 1 (30/11/23)

Εισαγωγή στο εννοιολογικό μοντέλο IFLA LRM: βιβλιογραφικές οντότητες και οι μεταξύ τους σχέσεις

Ενότητα 2 (07/12/23)

RDA και AACR2: οι κυριότερες διαφορές

Ενότητα 3 (14/12/23)

RDA Toolkit

Ενότητα 4 (21/12/23)

Παρουσίαση πολιτικής και οδηγιών βιβλιογραφικής επεξεργασίας της ΕΒΕ σε wiki - Φυσικό πρόσωπο (Person)

Ενότητα 5 (11/01/24)

Φυσικό πρόσωπο (Person), Ψευδώνυμα, Επινοημένοι χαρακτήρες

Ενότητα 6 (18/01/24)

Έργο (Work), Έκφραση (Expression)

Ενότητα 7 (25/01/24)

Εκδήλωση (Manifestation)

Ενότητα 8 (01/02/24)

Εκδήλωση (Manifestation) - πολύτομο, πολυμερές, ανατυπώσεις

Ενότητα 9 (08/02/24)

Εκδήλωση (Manifestation) - πολυσυλλεκτική εκδήλωση (aggregate manifestation)

Ενότητα 10 (15/02/24)

Πρακτική εφαρμογή (Workshop)

Ενότητα 11 (22/02/24)

Μετάβαση από AACR σε RDA - προφίλ εφαρμογής, ανάπτυξη συνεργατικού μοντέλου