Προς μία νέα εθνική πολιτική βιβλιογραφικής επεξεργασίας με συνδεδεμένα δεδομένα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διήμερη συνάντηση που διοργάνωσε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) στις 22 και 23 Μαΐου 2023 με θέμα «Προς μία νέα εθνική πολιτική βιβλιογραφικής επεξεργασίας με συνδεδεμένα δεδομένα».

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν νέες τάσεις στο χώρο της επεξεργασίας τεκμηρίων, η αξιοποίηση τεχνολογιών όπως τα συνδεδεμένα δεδομένα και τα wikidata, καθώς και σχετικές προσπάθειες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, όπως ο Mitos-ILSaS και το project Pharos.

Μέλη του διδακτικού προσωπικού των τριών Τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας παρουσίασαν τα δομικά συστατικά του νέου RDA. Oι δύο προσκεκλημένοι από την Ιταλία, μέσω του προγράμματος Erasmus+, ανέδειξαν τις δυνατότητες εμπλουτισμού των δεδομένων των βιβλιοθηκών μέσω των Wikidata. H συνάντηση ολοκληρώθηκε με εργαστήριο εισαγωγής δεδομένων στα Wikidata.

Η ΕΒΕ παρουσίασε τα αποτελέσματα εργασιών και έργων των τελευταίων 4 ετών, δηλαδή τη μετάβαση από το UNIMARC στο MARC21, το καινοτόμο σύστημα μετατροπής βιβλιογραφικών δεδομένων στην οντολογία RDA/RDF και την υιοθέτηση των κανόνων του νέου RDA – μια από τις πρώτες σχετικές προσπάθειες παγκοσμίως.

Τη συνάντηση παρακολούθησαν περισσότερα από 200 άτομα από όλη την Ελλάδα, γεγονός που ενισχύει την αξία μελλοντικών πρωτοβουλιών από την ΕΒΕ.