Διαδικτυακές συναντήσεις για την εφαρμογή των κανόνων του νέου RDA σε MARC

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διαδικτυακές συναντήσεις που διοργάνωσε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) με θέμα «Εφαρμογή κανόνων του νέου RDA σε MARC» από τον Νοέμβριο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2024. Στις συναντήσεις συμμετείχαν, συνολικά, περισσότερα από 1.000 άτομα, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η ΕΒΕ και την αξία της συνέχισης ανάλογων προσπαθειών στο μέλλον.

Ευχαριστούμε, την κ. Ασπασία Τόγια, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, τον κ. Μιχάλη Σφακάκη, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστήμιου και τον κ. Κ. Κυπριανό, Επ. Καθηγητή του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τη συμμετοχή τους στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση των συναντήσεων.

Οι συναντήσεις είναι διαθέσιμες στο κανάλι της ΕΒΕ στο YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLW3V1R3KCG4nh5W8kZ1OyNiIUs1PzJxol

Οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://wiki.publiclibrary.gr/index.php/NLG_RDALabs_2023-2024

Επίσης, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη σύντομη φόρμα αξιολόγησης των συναντήσεων που διοργάνωσε η ΕΒΕ ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://forms.gle/q19R5HKQpua48m19A

Πληροφορίες: catalog@nlg.gr