2.2 Ειδικές Συλλογές

Οι Ειδικές Συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος περιλαμβάνουν υλικό το οποίο, λόγω της ιδιαιτερότητάς του, δεν έχει ενταχθεί στη Γενική Συλλογή αλλά διατηρείται και φυλάσσεται στο Τμήμα Χειρογράφων, Αρχείων και Ειδικών Συλλογών. Οι Ειδικές Συλλογές αποτελούνται από Χειρόγραφα και Ομοιότυπα, Αρχειακό Υλικό, Σπάνια και Πολύτιμα βιβλία, Έργα Τέχνης, Χάρτες, Παπύρους, Αφίσες. Πρόσβαση στις Ειδικές Συλλογές, εντός του Αναγνωστηρίου Χειρογράφων, Αρχείων και Ειδικών Συλλογών στο 4ο επίπεδο του κτιρίου της ΕΒΕ στο ΚΠΙΣΝ, έχουν οι εγγεγραμμένοι αναγνώστες της ΕΒΕ κατόπιν αιτήματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Αναγνωστηρίου. Για τη χρήση των συλλογών οι αναγνώστες είναι απαραίτητο να συμβουλεύονται τις Καλές Πρακτικές Χειρισμού Συλλογών.
Επικοινωνία - Ώρες λειτουργίας

Αναγνωστήριο Χειρογράφων, Αρχείων και Ειδικών Συλλογών ΕΒΕ

ΕΒΕ@ΚΠΙΣΝ, Λ. Συγγρού 364, 17674 Καλλιθέα, 4ο επίπεδο.

Τηλ.: 2130999920-1

Email: mss[at]nlg.gr

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 – 15:00

Κατά τις επίσημες αργίες το Αναγνωστήριο Χειρογράφων, Αρχείων και Ειδικών Συλλογών παραμένει κλειστό.