Διαδικτυακές συναντήσεις για τη χρήση του MARC21 και οι διαφορές του με το UNIMARC

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) ανακοινώνει το πρόγραμμα των διαδικτυακών συναντήσεων με θέμα «Διαδικτυακές συναντήσεις για τη χρήση του MARC21 και οι διαφορές του με το UNIMARC» και την έναρξη των δηλώσεων συμμετοχής. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών (ΕΔΒ), το οποίο συντονίζει η ΕΒΕ.

Στόχος των συναντήσεων είναι η ενημέρωση του προσωπικού των ελληνικών βιβλιοθηκών στη χρήση του MARC21. Αφορά, κυρίως, καταλογογράφους που εφαρμόζουν ήδη το UNIMARC και θα επιθυμούσαν να ξεκινήσουν τη χρήση του MARC21. Θα δοθεί έμφαση στις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο προτύπων και στην καταγραφή της πληροφορίας στα πεδία του MARC21.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των συναντήσεων δε θα γίνει εκπαίδευση στην καταλογογράφηση τεκμηρίων.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα από τις 10.00 έως τις 12.00 μέσω της πλατφόρμας Webex με έναρξη την Δευτέρα 27 Μαΐου 2024, εκτός από την Τρίτη 11/6 και την Τρίτη 25/6.

Οι καταγραφές των συναντήσεων θα διατίθενται ελεύθερα μέσω του καναλιού της ΕΒΕ στο YouTube.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων είναι:

Εισαγωγή στο MARC21 (27/5)

Επεξεργασία βιβλιογραφικών εγγραφών-1 (3/6)

Επεξεργασία βιβλιογραφικών εγγραφών-2 (11/6)

Επεξεργασία καθιερωμένων όρων-1 (17/6)

Επεξεργασία καθιερωμένων όρων-2 και εργαστήριο (25/6)

Για δήλωση συμμετοχής παρακαλούμε συμπληρώσετε τη φόρμα στον σύνδεσμο:

https://forms.gle/Wptm9LkrK5NBBH4a7.

Θα δοθεί προτεραιότητα σε καταλογογράφους βιβλιοθηκών. Μετά το πέρας των δηλώσεων συμμετοχής, θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωση για την αποδοχή της αίτησης και θα γίνει αποστολή των στοιχείων για τη συμμετοχή.

Πληροφορίες: catalog@nlg.gr