Υπηρεσία Ανταλλαγών και Δωρεών Τεκμηρίων

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) ανακοινώνει την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στην Υπηρεσία Ανταλλαγών και Δωρεών Τεκμηρίων στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών (ΕΔΒ) το οποίο θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4452/2017. Η Υπηρεσία αποτελεί ένα εργαλείο για τη διάθεση, αναζήτηση και απόκτηση τεκμηρίων από τα πολλαπλά αντίτυπα άλλων βιβλιοθηκών.

Μέλη μπορούν να γίνουν όλες οι ελληνικές δημόσιες βιβλιοθήκες (π.χ. ακαδημαϊκές, δημόσιες, δημοτικές, ερευνητικές κ.λπ.), στις οποίες παρέχεται η δυνατότητα τόσο να προσφέρουν, όσο και να λαμβάνουν τεκμήρια. Οι ιδιωτικές βιβλιοθήκες μπορούν να συμμετέχουν στην Υπηρεσία ως ειδικά μέλη αποκλειστικά και μόνο για διάθεση τεκμηρίων σε άλλες βιβλιοθήκες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σας στην Υπηρεσία μπορείτε να συμβουλευτείτε το έγγραφο Γενικές πληροφορίες.

Για τη διαχείριση του λογαριασμού σας μπορείτε να συμβουλευτείτε τους οδηγούς:

1. Βιβλιοθήκη - Λήπτης

2. Βιβλιοθήκη - Διαθέτης

Πληροφορίες: network@nlg.gr