2.3 Δανειστική Συλλογή

Η Δανειστική Συλλογή αποτελείται από βιβλία ποικίλων θεματικών κατηγοριών, περιοδικά, παιχνίδια - επιτραπέζια και ηλεκτρονικά - και απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Η Συλλογή βρίσκεται στους χώρους του Τμήματος Δανειστικής Συλλογής στο ισόγειο και στο 2ο επίπεδο του κτιρίου της ΕΒΕ στο ΚΠΙΣΝ και υπόκειται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος Δανειστικής Συλλογής. Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Τμήματος Δανειστικής Συλλογής αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την καθημερινή λειτουργία του Τμήματος. Θέματα που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζονται με αποφάσεις του Εφορευτικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης της ΕΒΕ. Τυχόν τροποποιήσεις του κανονισμού δημοσιεύονται στον ιστότοπο της ΕΒΕ. Ωράριο Λειτουργίας ΕΒΕ
Επικοινωνία - Ώρες λειτουργίας

Αναγνωστήριο Τμήματος Δανειστικής Συλλογής ΕΒΕ

ΕΒΕ@ΚΠΙΣΝ, Λεωφ. Συγγρού 364, 17674, Καλλιθέα