2.3 Δανειστική Συλλογή

Η Συλλογή του Δανειστικού Τμήματος (ΔΤ) αποτελείται από βιβλία ποικίλων θεματικών κατηγοριών, περιοδικά, επιτραπέζια και ηλεκτρονικά παιχνίδια και απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Η συλλογή βρίσκεται στους χώρους του ΔΤ στο ισόγειο και στο 2ο επίπεδο της ΕΒΕ στο ΚΠΙΣΝ και υπόκειται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος Δανειστικής Συλλογής.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΤ αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την καθημερινή λειτουργία του ΔΤ. Θέματα που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζονται με αποφάσεις του Εφορευτικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης της ΕΒΕ. Για τυχόν αλλαγές παρακαλείστε να συμβουλεύεστε τον ιστότοπο της ΕΒΕ.