2.1 Γενική Συλλογή

Η Γενική Συλλογή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) περιλαμβάνει βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, χάρτες, μικροφίλμ και ψηφιακά τεκμήρια, τα οποία καλύπτουν όλο το επιστημονικό και γνωστικό φάσμα και εκτείνονται χρονικά από τον 17ο μέχρι και τον 21ο αιώνα. Η αναζήτηση των τεκμηρίων της Γενικής Συλλογής γίνεται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταλόγου.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στη Γενική Συλλογή είναι διαθέσιμες στον Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος Γενικής Συλλογής. Ειδικά για τη Συλλογή Περιοδικών και τη Συλλογή Εφημερίδων ισχύουν αντίστοιχα ο Κανονισμός Λειτουργίας Αναγνωστηρίου Περιοδικών και ο Κανονισμός Λειτουργίας Βαλλιανείου Μεγάρου / Αναγνωστηρίου Εφημερίδων.

Οι αναγνώστες είναι απαραίτητο να ακολουθούν τις Καλές Πρακτικές Χειρισμού των Συλλογών.