3.2.1 Ερευνητές

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος παρέχει μία σειρά από υπηρεσίες προς τους ερευνητές, καθώς εξασφαλίζει την πρόσβαση τόσο στα τεκμήρια των φυσικών συλλογών της όσο και σε ψηφιακά και ηλεκτρονικά τεκμήρια. Οι ερευνητές μπορούν να αναζητούν τα τεκμήρια που είναι διαθέσιμα στις φυσικές, ψηφιακές και ηλεκτρονικές συλλογές της ΕΒΕ μέσω της Υπηρεσίας Ενιαίας Αναζήτησης Πηγών.

Κατάλογος και συλλογές

Ηλεκτρονικός κατάλογος ΕΒΕ (https://catalogue.nlg.gr/): Περιλαμβάνει το σύνολο των τεκμηρίων των φυσικών συλλογών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Ο αναγνώστης μπορεί να αναζητήσει και να εντοπίσει τεκμήρια και να δει τις περιγραφικές τους πληροφορίες. Ο πιστοποιημένος χρήστης (πληροφορίες εγγραφής εδώ) έχει επιπλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει μία σειρά υπηρεσιών, οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την κράτηση τεκμηρίων προς μελέτη.

Γενική Συλλογή: Για την πρόσβαση στη Συλλογή Βιβλίων, στη Συλλογή Περιοδικών και στη Συλλογή Εφημερίδων, οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται μέσω των ακόλουθων συνδέσμων:

Ο πιστοποιημένος χρήστης (πληροφορίες εγγραφής εδώ) έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί τη χορήγηση ψηφιακού αντιγράφου του τεκμηρίου που τον ενδιαφέρει συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση.

Ειδικές Συλλογές: Για την πρόσβαση στη Συλλογή Χειρογράφων, στις αρχειακές συλλογές και στις λοιπές ειδικές συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, καθώς και για την αξιοποίηση των υπηρεσιών του Τμήματος Χειρογράφων, Αρχείων και Ειδικών Συλλογών, οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται μέσω του συνδέσμου: Αναγνωστήριο Χειρογράφων, Αρχείων & Ειδικών Συλλογών

Ψηφιακές συλλογές

Ηλεκτρονικές πηγές

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της ΕΒΕ είναι διαθέσιμες εδώ.