3.2.1 Ερευνητές

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) παρέχει στους ερευνητές αναβαθμισμένες υπηρεσίες, καθώς εξασφαλίζει την πρόσβαση τόσο στα τεκμήρια των φυσικών συλλογών της όσο και σε ψηφιακά και ηλεκτρονικά τεκμήρια. Οι ερευνητές μπορούν να αναζητούν τα τεκμήρια που είναι διαθέσιμα στις φυσικές, ψηφιακές, ηλεκτρονικές συλλογές και στις πηγές της ΕΒΕ μέσω της Υπηρεσίας Ενιαίας Αναζήτησης Πηγών.

Κατάλογος και συλλογές

Ηλεκτρονικός κατάλογος ΕΒΕ (https://catalogue.nlg.gr/): Περιλαμβάνει το σύνολο των τεκμηρίων των φυσικών συλλογών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Οι χρήστες μπορούν να αναζητούν και να εντοπίζουν τεκμήρια και να βλέπουν τις περιγραφικές τους πληροφορίες. Οι πιστοποιημένοι χρήστες (πληροφορίες εγγραφής εδώ) έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μία σειρά υπηρεσιών, οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την κράτηση τεκμηρίων προς μελέτη.

Γενική Συλλογή: Για την πρόσβαση στη Συλλογή Βιβλίων, στη Συλλογή Περιοδικών και στη Συλλογή Εφημερίδων, οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται μέσω των ακόλουθων συνδέσμων:

Οι πιστοποιημένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος για χορήγηση ψηφιακού αντιγράφου του τεκμηρίου που τον ενδιαφέρει συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση.

Ειδικές Συλλογές: Για την πρόσβαση στη Συλλογή Χειρογράφων, στις αρχειακές συλλογές και στις λοιπές ειδικές συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, καθώς και για την αξιοποίηση των υπηρεσιών του Τμήματος Χειρογράφων, Αρχείων και Ειδικών Συλλογών, οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται μέσω του συνδέσμου: Αναγνωστήριο Χειρογράφων, Αρχείων & Ειδικών Συλλογών
Οι πιστοποιημένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος για ψηφιοποίηση τεκμηρίων των ειδικών συλλογών συμπληρώνοντας την αντίστοιχη – ανάλογα με τη σκοπούμενη χρήση – αίτηση: Αίτηση Ψηφιοποίησης Χειρογράφου / Αρχειακού Υλικού | Αίτηση Δημοσίευσης Χειρογράφου / Αρχειακού Υλικού

Ψηφιακές συλλογές

Ηλεκτρονικές πηγές

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της ΕΒΕ είναι διαθέσιμες εδώ.