3.5 Αναγνωστήριο Χειρογράφων, Αρχείων & Ειδικών Συλλογών

Το Αναγνωστήριο Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) λειτουργεί στο 4ο επίπεδο του κτιρίου της ΕΒΕ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Για την εύρυθμη λειτουργία του Αναγνωστηρίου Χειρογράφων, Αρχείων και Ειδικών Συλλογών, το κοινό οφείλει να γνωρίζει και να συμμορφώνεται με τον Προσωρινό Κανονισμό Λειτουργίας (βλ. Σχετικά Αρχεία). Η μη συμμόρφωση με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας είναι δυνατό να οδηγήσει στην απομάκρυνση του ατόμου από τους χώρους αυτούς και στην προσωρινή ή/και μόνιμη αναστολή της δυνατότητας χρήσης των υπηρεσιών της ΕΒΕ.

Το Αναγνωστήριο Χειρογράφων, Αρχείων και Ειδικών Συλλογών λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09.00 έως τις 14.00.

Για τη μελέτη των χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικοινωνία με το προσωπικό του Τμήματος Χειρογράφων μέσω email στη διεύθυνση mss[at]nlg.gr ή τηλεφωνικά στο 213 09 99 920, 921.