3.4 Αναγνωστήριο Περιοδικών

Το Αναγνωστήριο Περιοδικών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) στο ΚΠΙΣΝ έχει ερευνητικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει τα τρέχοντα περιοδικά που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα από το 2013 και μετά.

Η συλλογή που είναι άμεσα διαθέσιμη στο αναγνωστικό κοινό περιέχει 775 επιλεγμένους τίτλους, ταξινομημένους σε δεκαεπτά θεματικές κατηγορίες-επιστημονικά πεδία, οι οποίοι καλύπτουν μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων. Οι υπόλοιποι 11.000 περίπου ελληνικοί και διεθνείς τίτλοι περιοδικών βρίσκονται στο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στον Βοτανικό και είναι διαθέσιμοι στο κοινό κατόπιν αιτήματος από τους αναγνώστες-ερευνητές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Αναγνωστηρίου Περιοδικών συμβουλευτείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας Αναγνωστηρίου Περιοδικών στα Σχετικά Αρχεία.