3.4 Αναγνωστήριο Περιοδικών

Το Αναγνωστήριο Περιοδικών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο ΚΠΙΣΝ έχει ερευνητικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει τα τρέχοντα περιοδικά που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα από το 2013 και μετά.
Η συλλογή που είναι άμεσα διαθέσιμη στο αναγνωστικό κοινό περιέχει 775 επιλεγμένους τίτλους, χωρισμένους σε 17 θεματικές κατηγορίες που αντιστοιχούν σε ξεχωριστά επιστημονικά πεδία και καλύπτουν μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων. Οι υπόλοιποι 11.000 περίπου ελληνικοί και διεθνείς τίτλοι περιοδικών, που βρίσκονται στο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στον Βοτανικό, είναι διαθέσιμοι στο κοινό κατόπιν αιτήματος από τους αναγνώστες-ερευνητές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Αναγνωστηρίου Περιοδικών συμβουλευτείτε τον Κανονισμό στα Σχετικά Αρχεία.