Ηλεκτρονικές Πηγές - Γενικές Πληροφορίες

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) προάγει την έρευνα παρέχοντας πρόσβαση σε αξιόλογες, έγκριτες και αντιπροσωπευτικές - ως προς τη θεματική κάλυψη και την απήχησή τους στην επιστημονική κοινότητα - πηγές. Αναλυτικότερα, οι εμπορικές ηλεκτρονικές πηγές της ΕΒΕ διατίθενται είτε μέσω συνδρομών της ΕΒΕ είτε μέσω της συμμετοχής της στον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link). Επιπλέον, η ΕΒΕ, μέσω των εργαλείων αναζήτησης και ανάκτησης που παρέχει, διευκολύνει την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές ανοικτής πρόσβασης, οι οποίες είναι ελεύθερα διαθέσιμες σε όλους.

Τόσο οι εμπορικές όσο και οι πηγές ανοικτής πρόσβασης είναι διαθέσιμες προς αναζήτηση μέσω της Υπηρεσίας Ενιαίας Αναζήτησης Πηγών της ΕΒΕ. Αναλυτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σημείων πρόσβασης, παρέχονται στο Ευρετήριο Ηλεκτρονικών Πηγών της ΕΒΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες: Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικών Πηγών (βίντεο).

Logo Web