2.5.1 Γενικές Πληροφορίες

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος παρέχει πρόσβαση σε δύο κατηγορίες ηλεκτρονικών πηγών, συνδρομητικές και Ανοικτής Πρόσβασης. Αναλυτικότερα, οι συνδρομητικές αφορούν σε πηγές που έχει συνδρομή η ΕΒΕ και σε πηγές που διατίθενται μέσω της συμμετοχής της στον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), ως μέλος του. Οι Ανοικτής Πρόσβασης ηλεκτρονικές πηγές αφορούν σε αξιόλογες, έγκριτες και αντιπροσωπευτικές ως προς τη θεματική κάλυψη και την απήχησή τους στην επιστημονική κοινότητα πηγές, ελεύθερα διαθέσιμες σε όλους.

Τόσο οι συνδρομητικές όσο και οι Ανοικτής Πρόσβασης πηγές είναι διαθέσιμες προς αναζήτηση μέσω της Υπηρεσίας Ενιαίας Αναζήτησης Πηγών της ΕΒΕ. Στο ευρετήριο των Ηλεκτρονικών Πηγών παρέχονται περιγραφικές πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των πηγών καθώς, επίσης, και τα σημεία πρόσβασης σε αυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακολουθείστε τον σχετικό οδηγό χρήσης.