2.5.1 Γενικές Πληροφορίες

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος παρέχει πρόσβαση σε δύο κατηγορίες ηλεκτρονικών πηγών, εμπορικές και ανοικτής πρόσβασης. Αναλυτικότερα, οι εμπορικές αφορούν σε πηγές που διατίθενται μέσω συνδρομών της ΕΒΕ και σε πηγές που διατίθενται μέσω της συμμετοχής της στον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link). Οι ηλεκτρονικές πηγές ανοικτής πρόσβασης είναι ελεύθερα διαθέσιμες σε όλους και αφορούν σε αξιόλογες, έγκριτες και αντιπροσωπευτικές - ως προς τη θεματική κάλυψη και την απήχησή τους στην επιστημονική κοινότητα - πηγές.

Τόσο οι εμπορικές όσο και οι πηγές ανοικτής πρόσβασης είναι διαθέσιμες προς αναζήτηση μέσω της Υπηρεσίας Ενιαίας Αναζήτησης Πηγών της ΕΒΕ. Στο Ευρετήριο Ηλεκτρονικών Πηγών παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές πηγές και τα σημεία πρόσβασης σε αυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακολουθήστε τον Οδηγό Χρήσης Ηλεκτρονικών Πηγών.

Logo Web