2.4.2 Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών

Οι ψηφιακές συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕBE) διατίθενται μέσω της Πλατφόρμας Ψηφιακών Συλλογών. Η ψηφιοποίηση των τεκμηρίων της ΕΒΕ που διατίθενται στην πλατφόρμα πραγματοποιείται είτε με ίδιους πόρους είτε μέσω συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς υψηλού κύρους, όπως το Αμερικανικό Κέντρο για τη Μελέτη Χειρογράφων της Καινής Διαθήκης (CSNTM), σε συνεργασία με το οποίο υλοποιήθηκε το έργο της ψηφιοποίησης της συλλογής των χειρογράφων της Καινής Διαθήκης.

Το ψηφιοποιημένο υλικό είναι ελεύθερα διαθέσιμο για θέαση. Ο επισκέπτης μπορεί να δει περίπου 900 ψηφιοποιημένα τεκμήρια σε εικόνες υψηλής ανάλυσης: 700 τεκμήρια από τη Συλλογή Χειρογράφων, υλικό από τα Σπάνια και Πολύτιμα, χάρτες, καθώς και ψηφιοποιημένα βιβλία της Γενικής Συλλογής. Στόχος είναι οι ψηφιακές συλλογές να εμπλουτίζονται διαρκώς με νέο ψηφιοποιημένο υλικό, ώστε να καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας, επιστημονικών πεδίων και χρονικών περιόδων, καθώς και να είναι προσβάσιμες στον εξειδικευμένο ερευνητή αλλά και στο ευρύ κοινό.

p. 1/1
  • 1
|
=

Αρχείο Αγωνιστών (Αρχείο Επιτροπής Αγώνος)

Πρόκειται για το αρχείο της Επιτροπής Θυσιών και Εκδουλεύσεων του Ιερού Αγώνος, το οποίο συστάθηκε το 1846, προκειμένου να αμειφθούν και να αποζημιωθούν οι αγωνιστές του 1821.  Η εκ νέου …Περισσότερα


Αρχείο Βασιλικής Βιβλιοθήκης

Αποτελείται από κατάστιχα, ημερολόγια, μητρώα, πρωτόκολλα, καταλόγους, βιβλία δανεισμού και χειρόγραφα ιστορικού, φιλολογικού και ποικίλου περιεχομένου, τα οποία περιήλθαν στην ΕΒΕ κατόπιν αγοράς, μαζί με μεγάλο όγκο βιβλίων της βιβλιοθήκης …Περισσότερα


Αρχείο Γραμματείας Ναυτικών

Πρόκειται για έγγραφα της επί των Ναυτικών Γραμματείας, κατά τη χρονική περίοδο 1834-1835.Περισσότερα


Αρχείο Λιβόρνου

Αποτελείται από έγγραφα της ελληνικής κοινότητας του Λιβόρνου. Διατηρεί την αρχική ταξινόμηση που έγινε το 1869 από τον γραμματέα της εκκλησίας της Αγίας Τριάδας.Περισσότερα


Αρχείο Μονάχου

Αποτελείται από τετράδια και αποδεικτικά του ελληνικού λυκείου του Μονάχου. Καλύπτει τη χρονική περίοδο 1831-1836.Περισσότερα


Αρχείο Μνήμονος Ναυπλίας

Αποτελείται από λυτά έγγραφα και κατάστιχα που περιέχουν συμβολαιογραφικές πράξεις. Καλύπτει τη χρονική περίοδο 1831-1846.Περισσότερα


Αρχείο Νάξου

Περιέχει ομόλογα, κατάστιχα και έγγραφα νοταριακού, εκκλησιαστικού και ιδιωτικού περιεχομένου, από τα νησιά της Πάρου και της Νάξου. Χρονικά εκτείνεται από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα.Περισσότερα


Αρχείο Ορφανοτροφείου Αιγίνης

Αποτελείται από πρωτόκολλα συνεδριάσεων, έγγραφα αλληλογραφίας, καταλόγους της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, κατάστιχα του τυπογραφείου και άλλα βιβλία του ταμείου του Ορφανοτροφείου Αιγίνης. Χρονικά καλύπτει την περίοδο 1833-1844.Περισσότερα


p. 1/1
  • 1