2.6 Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών

Οι ψηφιακές συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕBE) διατίθενται μέσω της Πλατφόρμας Ψηφιακών Συλλογών. Η ψηφιοποίηση των συλλογών της ΕΒΕ που διατίθενται στην πλατφόρμα πραγματοποιείται είτε με ίδιους πόρους είτε μέσω συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς υψηλού κύρους, όπως το Αμερικανικό Κέντρο για τη Μελέτη Χειρογράφων της Καινής Διαθήκης (CSNTM), σε συνεργασία με το οποίο υλοποιήθηκε το έργο της ψηφιοποίησης της συλλογής των χειρογράφων της Καινής Διαθήκης.

Το ψηφιοποιημένο υλικό είναι δωρεάν διαθέσιμο για θέαση. Ο επισκέπτης μπορεί να δει περίπου 700 τεκμήρια από τη συλλογή των χειρογράφων σε εικόνες υψηλής ανάλυσης. Στόχος είναι οι ψηφιακές συλλογές να εμπλουτίζονται διαρκώς με νέο ψηφιοποιημένο υλικό, ώστε να καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας, επιστημονικών πεδίων και χρονικών περιόδων, καθώς και να παρέχεται ανοικτή πρόσβαση στο ευρύ κοινό.