2.6.2 Ηλεκτρονικός Κατάλογος ΕΒΕ

Σημείωση: Ο νέος Ηλεκτρονικός Κατάλογος της ΕΒΕ σε MARC21 βρίσκεται στη διεύθυνση koha.nlg.gr

Ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) περιλαμβάνει το σύνολο των τεκμηρίων των έντυπων και πολυμεσικών συλλογών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Ο αναγνώστης μπορεί, περιηγούμενος στον Κατάλογο, να αναζητήσει και να εντοπίσει τεκμήρια από τις συλλογές της ΕΒΕ και να δει τις περιγραφικές τους πληροφορίες.

Ο πιστοποιημένος χρήστης έχει επιπλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει μία σειρά υπηρεσιών, οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την κράτηση και την ανανέωση δανεισμού των τεκμηρίων.

Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταλόγου της ΕΒΕ μπορείτε να δείτε στον σχετικό Οδηγό