2.6.6 Ευρετήριο Ψηφιοποιημένων Περιοδικών

Στο Ευρετήριο Ψηφιοποιημένων Περιοδικών, που δημιουργήθηκε και διατίθεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), παρατίθενται αλφαβητικά τίτλοι περιοδικών εκδόσεων, οι οποίοι έχουν ψηφιοποιηθεί από ένα σύνολο οργανισμών πληροφόρησης και είναι προσβάσιμοι ηλεκτρονικά. Οι περισσότεροι από τους τίτλους αυτούς διατίθενται στην έντυπη Συλλογή Περιοδικών της ΕΒΕ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Σημειώσεις:
  1. Τίτλοι με αστερίσκο (*): είναι διαθέσιμη η αποδελτίωση των άρθρων του περιοδικού ή το περιεχόμενο των τευχών του.
  2. Τίτλοι που διατίθενται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής: ο σύνδεσμος οδηγεί στον κατάλογο της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης της Βουλής προς εύρεση του συγκεκριμένου τίτλου.
  3. Τίτλοι που διατίθενται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου: δυνατότητα πρόσβασης με επίσκεψη στα κτίρια της ΕΒΕ.

 

Α

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α Πρόσβασης
Ο Αβδηρίτης και του Διαβόλου τα πηδήματα (1857-1858)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών
Αγανίππη (1866-1868) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αγάπη (1897)
Βιβλιοθήκη της Βουλής
Αγών (1899-1901) Αρχειομνήμων – ΓΑΚ Ν. Άρτας
Αδελφοσύνη (1919-1920)
Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αθηνά : δεκαπενθήμερον φιλολογικόν περιοδικόν (1923-1924)
Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αθηνά : σύγγραμμα ηθικοφιλοσοφικόν (1875) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αθηνά : τεκτονικόν περιοδικόν σύγγραμμα μηνιαίον (1893-1896) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & ΕΛΙΑ
Αθηνά ήτοι Ανάλεκτα (1831) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & ΕΛΙΑ
Αθήναι (1907-1913) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αθήναι : μηνιαία εικονογραφημένη καλλιτεχνική έκδοσις της εφημερίδος “Ελληνικόν μέλλον” (1934-1935)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αθηναϊκόν ημερολόγιον (1874) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αθηναϊκός αστήρ & Παραρτήματα (1896-1897)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αθήναιον : σύγγραμμα περιοδικόν κατά διμηνίαν εκδιδόμενον συμπράξει πολλών λογίων (1872-1881) Βιβλιοθήκη της Βουλής & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αθήναιον : σύγγραμμα περιοδικόν, μετά εικόνων (1857-1858)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αθηναΐς (1876-1882) Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & ΕΛΙΑ
Αθωνικά τετράδια (2014-2015) ΑΘΩΝΙΚΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ, περιοδικό
Αιγιναία (1831)
Πανεπιστήμιο Κύπρου & ΕΛΙΑ
Αιγυπτιακόν ημερολόγιον (1905)
Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αιγυπτιακός αστήρ (1886-1887)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αίθουσα Art-Gallery (1991) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αίνος (1882-1883)
ΕΛΙΑ & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αιολικά γράμματα* (1971-2019)
ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, περιοδικό
Αιολικός αστήρ (1911-1913) ΕΛΙΑ & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη (1926-1929)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ακαδημαϊκόν ημερολόγιον Πατρών (1918) Δανιηλίς – Πανεπιστήμιο Πατρών
Ακαδημία (1887-1889)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ακανθίς (1899) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & ΕΛΙΑ
Ακρίτας (1904-1906)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ακρόπολις φιλολογική (1888-1889)
Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ακτίνες (1907)
Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αλεξανδρινή τέχνη (1926-1931) Κοσμόπολις – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η αλήθεια (1907-1908)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αμερόληπτος (1880-1881)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αμφίβιον (2000-2013)
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων
Αναγέννηση (1926-1928) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αναγέννηση : δεκαπενθήμερο όργανο πνευματικής καλλιέργειας και ελέγχου (1953)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αναζητήσεις στο χώρο της κοινωνιολογίας της φιλολογίας και της λογοτεχνίας (1991-1997, 1999-2000)
Μέδουσα – Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Ανάλεκτα (2000-2011) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ανάλεκτα Βλατάδων (1969- )
Ορθόδοξη Θεολογική Βιβλιοθήκη Ι.Μ. Δημητριάδος Βόλου
Αναλόγιον (2001-2003)
Ορθόδοξη Θεολογική Βιβλιοθήκη Ι.Μ. Δημητριάδος Βόλου
Ανάπλασις (1887- 2012)
Ορθόδοξη Θεολογική Βιβλιοθήκη Ι.Μ. Δημητριάδος Βόλου & Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ανατολή : μηνιαίον καλλιτεχνικόν, φιλολογικόν, επιστημονικόν, εικονογραφημένον περιοδικόν (1902-1903)
Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ανατολή : σύγγραμμα περιοδικόν (1879-1881)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ανατολή : σύγγραμμα περιοδικόν του εν Σμύρνη ομωνύμου Συλλόγου & Δελτίον της Ανατολής (1880) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ανατολική επιθεώρησις (1872-1874)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ανατολικόν ημερολόγιον δια το έτος 1913 (1913)
Παπαχαραλάμπειος Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου
Ανεμώνη (1910)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ανθοδέσμη (1869-1870) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ανθολογία Θρακών ποιητών των νεωτέρων χρόνων (1936) Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ανθολογία των κοινωφελών γνώσεων (1836-1838) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ανθρωπότης (1919-1923)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ανθών ποιητικός (1900)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αντί (1972, 1974-2008)
Πάνδημος – Πάντειο Πανεπιστήμιο
Αντιτετράδια της εκπαίδευσης (1988- ) Εκπαιδευτικός Όμιλος Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης – Μορφωτικές εκδόσεις
Άνω κάτω (1895)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αξιολογικά (1990-2007)
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αξιός (1960)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΑΟΔΟ (1904-1908) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αποθήκη ποικίλων ωφελίμων γνώσεων (1864) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & ΕΛΙΑ
Αποθήκη των ωφελίμων γνώσεων (1837-1844) Κοσμόπολις – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & Βιβλιοθήκη της Βουλής & Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης & Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αποθήκη των ωφελίμων και τερπνών γνώσεων (1847-1849) Κοσμόπολις – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Απόλλων (1883-1892) Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Απόμαχος (1857-1861)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Απόστολος Βαρνάβας (2005- ) Εκκλησία της Κύπρου
Αράχνη (2003-2013) Κέντρο Έρευνας και Συντήρησης Αρχαιολογικού Υφάσματος ARTEX
Αργολογικόν ημερολόγιον (1900) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αργώ : δεκαπενθήμερη φιλολογική έκδοση (1942-1943)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αργώ : λογοτεχνικά τεύχη (1923-1927) Κοσμόπολις – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αριάδνη (1983- ) Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αρκαδική επετηρίς (1903) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αρμονία (1895-1899, 1900-1902) Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Άρτεμις (1866) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αρχαιογνωσία* (1980- ) Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Αρχαιολογία & Αρχαιολογία και τέχνες (1981- ) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, περιοδικό
Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών* (1968-2007) Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών & Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αρχαιολογική εφημερίς (1833-2014)
Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία & Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης & Βιβλιοθήκη της Βουλής & Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αρχαιολογικόν δελτίον (1915-1975)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης & Βιβλιοθήκη της Βουλής & Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αρχείον κοινωνιολογίας και ηθικής (1944) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αρχείον Πόντου (1928-2005)
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών* & Βιβλιοθήκη της Βουλής
Αρχείον ευβοϊκών μελετών (1935-1936) Βιβλιοθήκη της Βουλής
Αρχείον οικονομικών και κοινωνικών επιστημών (1921-1971) Πάνδημος – Πάντειο Πανεπιστήμιο
Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού & Αρχείον Θράκης (1934-1976) Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης & Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αρχείον φιλοσοφίας και θεωρίας των επιστημών (1929-1937) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αρχιμήδης (1899-1914) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αρχιτεκτονική (1957-1971) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Άρωμα Ξηρολιβάδου (2006-2010)
Μέδουσα – Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Ασκληπιός (1837-1873) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ασμοδαίος (1875-1885) Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αστέρες (1864)
Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αστήρ της Ανατολής (1898-1899)
Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αστήρ του Πόντου (1884-1886) Επιτροπή Ποντιακών Μελετών & Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αστραπή : σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον δις του μηνός (1894-1897)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Άστρον της Ανατολής (1844-1845)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αστυνομικά χρονικά (1953-1983) Ελληνική Αστυνομία – Ψηφιακό Αρχείο
Αστυνομική ανασκόπηση (1984-2017) Ελληνική Αστυνομία – Ψηφιακό Αρχείο
Αστυχημική επιθεώρησις : περιοδικόν σύγγραμμα (1895)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αττική Ίρις (1909) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αττικόν ημερολόγιον του έτους … (1872-1890) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης & Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αττικόν μουσείον (1883-1885, 1890-1892) Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αυγή : δεκαπενθήμερον περιοδικόν φιλολογικόν, παιδαγωγικόν, γεωργικόν και επιστημονικόν (1908-1909) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αυγή : διδασκαλικόν περιοδικόν (1922-1924) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αυλαία : γράμματα – τέχνες (1945)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αφή γη see (2013-2014) ΑΦΗΓΗΣΗ, περιοδικό
Αχαϊκά (1937-1940, 1943) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αχαϊκή Εστία (1952)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Β

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Βαλκανικά σύμμεικτα (1981-2003) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Βελλά επιστημονική επετηρίδα (2001-2005) Ορθόδοξη Θεολογική Βιβλιοθήκη Ι.Μ. Δημητριάδος Βόλου
Βέλος (1909-1910)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Βέροια – Ερατεινή Ημαθία (2017-2019)
Μέδουσα – Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Βιβλιοθήκη – ένθετο της Ελευθεροτυπίας (2009-2011) Εκδόσεις Οδός Πανός – Σιγαρέτα
Βιβλιοθήκη του λαού (1852) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Η Βίγλα (1923)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Βιθυνιακόν ημερολόγιον (1913) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Βιολογικός ερανιστής (1913-1915) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Βιομήχανος Έλλην: βιομηχανικόν περιοδικόν σύγγραμμα (1882-1884)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Βίων : σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον δις του μηνός (1878-1879)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Βορειοηπειρωτικά νειάτα (1949-1950)
Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Βοσπορίς (1899-1906) Κυψέλη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Βρεττανικός αστήρ & Παραρτήματα (1860-1892) Βιβλιοθήκη της Βουλής & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & Αρχειομνήμων – ΓΑΚ Ν. Ευβοίας
Βυζαντιακά (1981-2017) Ελληνική Ιστορική Εταιρεία
Βυζαντινά* (1969- ) Προθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Βυζαντινά σύμμεικτα (1966- ) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Βυζαντινόν ημερολόγιον (1881, 1888, 1893)
Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Βυζαντινός δόμος (1987-1998) Ορθόδοξη Θεολογική Βιβλιοθήκη Ι.Μ. Δημητριάδος Βόλου
Βυζαντίς (1909, 1911) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Α) & Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Β) & Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Βύρων (1874-1880) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Βωμός (1918-1919)
Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Βωμός : μηνιαία έκδοση λόγου και τέχνης (1947)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Γ

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Γαληνός (1885-1886) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γαία / Σπίτι Γυναικών Θεσσαλονίκης (1985)
Ελευθεριακό Ψηφιακό Αρχείο
Γελοιογραφικόν ημερολόγιον (1886)
Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική επιθεώρησις (1892-1893) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γράμματα (1911-1921) Κοσμόπολις – Πανεπιστήμιο Πατρών & Πανεπιστήμιο Κύπρου
Γεωγραφίες (2001-2008, 2009-2014*) Εστία – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών*
Γεωπονικά (1872-1874) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Γεωτεχνικά επιστημονικά θέματα (2000-2020)
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Γεωτεχνική ενημέρωση (2002-2009)
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Γεωργικόν δελτίον (1912) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Γλωσσολογία* (1982- ) Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Γράμματα (1911-1921) Κοσμόπολις – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Γράμματα : φιλολογία – τέχνη – αγωγή (1934)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Γράμματα και τέχνες (1982-1999) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Γρηγόριος ο Παλαμάς (1917-1920) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Δ

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Δαίμων της οικολογίας (2001-2010) Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη
Δάφνη (1909-1911) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δελτίο βιβλικών μελετών (1971-2005) Ορθόδοξη Θεολογική Βιβλιοθήκη Ι.Μ. Δημητριάδος Βόλου & Ίδρυμα Άρτος Ζωής
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (1977- ) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Δελτίο κριτικής : μηνιαία έκδοση ελέγχου (1932)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου (1911-1924) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δελτίον Ακαδημαϊκού Ομίλου (1926)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δελτίον γεωργικόν της Βασιλικής Γεωργικής Εταιρείας (1909-1926) Αρχειομνήμων – ΓΑΚ Ν. Ηλείας
Δελτίον ιαματικών πηγών (1931) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Δελτίον καπνών του καπνεμπορικού συνδέσμου Βόλου = Bulletin de tabacs (1925) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Δελτίον Μεσαιωνικών Ερευνών (1881)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δελτίον της Εστίας (1877-1892) Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & Βιβλιοθήκη της Βουλής & Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος (1883-1928) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δελτίον της Ταχυδρομικής και Τηλεγραφικής Υπηρεσίας (1907-1909) Βιβλιοθήκη της Βουλής
Δελτίον της Χλωρίδος (1879) Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (1884-2017) Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία
Δεσμός (1961-1965) Αρχειομνήμων – ΓΑΚ Ν. Ευβοίας
Δευκαλίων (1970-1995) Πανεπιστήμιο Πατρών – Πασιθέη
Δημοκρατική επιθεώρηση (1945-1947)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δημόραμα (1997-1998)
Μέδουσα – Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Διαβάζω (1976-2012) ΔΙΑΒΑΖΩ, περιοδικό
Διάβαση : περιοδική έκδοση της Γραμματείας Κατηχήσεως και Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου (1996-2006) Ορθόδοξη Θεολογική Βιβλιοθήκη Ι.Μ. Δημητριάδος Βόλου
Διάβαση : περιοδικό που εκδίδεται στα Γιάννενα (1982-1983) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διαγώνιος (1958-62, 1965-69, 1972-76, 1979-83) Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Δια-Κείμενα (1999-2009*, 2010- ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διαλεκτική (1990-1993) Πάνδημος – Πάντειο Πανεπιστήμιο
Η Διάλεξις (1928)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διάλογοι (2015- ) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Διανόηση (1925) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & ΕΛΙΑ
Η Διάπλασις των παίδων (1879-1948)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & Βιβλιοθήκη της Βουλής & Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & ΕΛΙΑ
Διδασκαλικόν βήμα (1924)
Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δίκαιο επιχειρήσεων και εταιρειών (1995- ) Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Δικαστικά χρονικά (1878-1880)
Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δικαστική επιθεώρησις (1914-1915) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δίκτυο Επικοινωνίας Ομογενών Μακεδόνων (Δ.Ε.Ο.Μ.) (2016-2019) Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
Δίπυλον (1910-1912) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διώνη (1981)
Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δοκιμασία (1973-1974)
Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δοκιμές (1994-2013) Πάνδημος – Πάντειο Πανεπιστήμιο
Διόνυσος (1919-1920)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δωδωναίον φως (1961-1964) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δωδώνη : εικονογραφημένον ηπειρωτικόν ημερολόγιον (1896-1899) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δωδώνη : επιστημονική επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1972-2015)
Φιλοσοφική Σχολή – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δωδώνη : μέγα πανηπειρωτικόν εγκυκλοπαιδικόν περιοδικόν σύγγραμμα (1931-1932) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Ε

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Εβδομάς (1884-1892) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εγερτήριον (1931) Ολυμπιάς – Παν. Ιωαννίνων
Εγκόλπιον ημερολόγιον του έτους … (1887) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Εγκυκλοπαιδικόν ημερολόγιον “Πελασγού” (1932) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Εγνατία* (1989- ) Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Εδέμ (1862) Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εγερτήριον (1931)
Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Εθνικά φιλανθρωπικά καταστήματα εν Κωνσταντινουπόλει (1904-1906) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εθνική αγωγή (1898-1904) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & Βιβλιοθήκη της Βουλής & Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Εθνική Βιβλιοθήκη (1865-1873) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εθνική επιθεώρησις (1869-1876) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εθνική ζωή (1921-1922)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εθνική μούσα (1909-1910)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η Εθνική χαρά (1914)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εθνική ψυχή (1907-1908) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εθνικόν ημερολόγιον (1900-1901, 1910) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εθνικόν ημερολόγιον Βρεττού (1861-1871)
Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & Βιβλιοθήκη της Βουλής
Εθνικόν Ημερολόγιον Σκόκου (1886-1918) Κοσμόπολις – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & Βιβλιοθήκη της Βουλής
Εθνικόν Πανελλήνιον Ταμείον (1898) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Εικόνες (1956, 1958, 1965-1966) Αρχειομνήμων – ΓΑΚ Ν. Ευβοίας
Εικόνες της Ηπείρου (1960-1964)
Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Η Εικονογραφημένη (1904-1921, 1929, 1936)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Η Εικονογραφημένη της Ελλάδος (1925)
Βιβλιοθήκη της Βουλής
Εικονογραφημένον ημερολόγιον της Εστίας (1890-1891, 1888-1889)
Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εικονοστάσιον (2011-2017) Ιερά Μητρόπολη Πάφου
Έκθεσις κριτών επί του Συμβουλιδείου Αγώνος περί κοιλιακού τύφου αναγνωσθείσα τη 13 Μαΐου 1884 εν τω Εθν. Πανεπιστημίω υπό του εισηγητού Χρήστου Γ. Ράλλη (1884) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εκκλησία (2000- ) Εκκλησία της Ελλάδος
Εκκλησιαστικά, ή, Εκκλησιαστικόν δελτίον (1867-1870)
Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Εκκλησιαστική αλήθεια (1880-1923)
Μέδουσα – Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας & Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εκκλησιαστική ανόρθωσις (1911-1913) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εκκλησιαστικόν ημερολόγιον 1887 (1887) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Εκκλησιαστικός έλεγχος (1906) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εκκλησιαστικός φάρος (1908-1940) Βιβλιοθήκη της Βουλής & Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εκλεκτά μυθιστορήματα (1884-1894) Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εκπαίδευση ενηλίκων* (2004- ) Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Εκπαίδευσις (1892-1895) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εκπαιδευτική επιθεώρησις (1919-1920) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εκπαιδευτικός ερευνητής (1916-1920) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εκπαιδευτικός οδηγός (1921)
Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Έκφραση (1989-2009)
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Ελέκτορ (1982-2008)
ΕΛΕΚΤΟΡ, περιοδικό
Ελεύθερα γράμματα (1945-1951) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ελεύθερα νιάτα (1945-1947)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ελεύθερο πνεύμα (1965-1995)
Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ελικών : δεκαπενθήμερον φιλολογικόν περιοδικόν (1919) Δανιηλίς – Πανεπιστήμιο Πατρών
Ελικών : σύγγραμμα περιοδικόν δις του μηνός εκδιδόμενον (1871) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ελλάς (1889-1896)
Βιβλιοθήκη της Βουλής
Έλλην στρατιώτης (1870-1875)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Έλλην φιλόλογος (1871)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ελληνικά (1952- ) Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
Ελληνικά γράμματα (1927-1930)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ελληνικά φύλλα (1935-1936)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ελληνικά χρονικά (1916) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ελληνική ανεξαρτησία (1919)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ελληνική γεωργία (1885-1896) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ελληνική δερματοχειρουργική (2004-2010) Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής
Ελληνική επιθεώρηση εγκληματολογίας (1988-1995) Πάνδημος – Πάντειο Πανεπιστήμιο
Ελληνική επιθεώρηση πολιτικής επιστήμης (1993- ) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Ελληνική επιθεώρησις (1907-1918) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ελληνική ιατρική (2000-2019) Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης
Ελληνική οικονομία (1997- ) Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
Ελληνική πλάστιγξ (1836)
ΕΛΙΑ
Η Ελληνική σάλπιγξ, ή, Φωνή της ελευθερίας (1840)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ελληνική τέχνη (1924-1925)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ελληνική φιλοσοφική επιθεώρηση (1984-1994) Πανεπιστήμιο Πατρών – Πασιθέη
Ελληνικόν ημερολόγιον (1918)
Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ελληνικόν ημερολόγιον : δια το βίσεκτον έτος … (1876) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ελληνικόν ημερολόγιον του έτους … (1871) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ελληνικός Σύλλογος Ερμής (1878-1881) Δανιηλίς – Πανεπιστήμιο Πατρών
Ελληνίς (1921-1935) Βιβλιοθήκη της Βουλής
Ελληνισμός : μηνιαία εθνική επιθεώρησις (1903, 1915) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ελληνισμός : περιοδικόν οικογενειακόν (1880-1881)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ελληνομνήμων, ή, Σύμμικτα ελληνικά (1843-1853) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Η Ελληνοπούλα (1945-1950)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ελλοπία (1930-1931)
Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ελπίδες : ημερολόγιον (1911)
Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ενατενίσεις (2007-2014) Ιερά Μητρόπολη Κύκκου και Τηλλυρίας
Ενδοχώρα (1959-1965) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ενημερωτικό δελτίο ΤΕΕ (1959-2011) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Ενωσις εκκλησιών = The union of the churches (1907-1908) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εξόρμησις (1957-1958) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Επαρχιακά γράμματα (1944)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Επαρχιακόν πνεύμα (1869) Δανιηλίς – Πανεπιστήμιο Πατρών
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών (1924-1959, 1960-2019*) Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών & Ιδρυματικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Επετηρίς του Αρχείου της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου* (1948-1962) Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Επετηρίς του Ελληνισμού Αιγύπτου, Παλαιστίνης, Σουδάν, Συρίας κ.λ.π., κ.λ.π. (1922) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επετηρίς του Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου (1872-1873) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου* (1939-1964) Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Επί γης : ειδική έκδοση για την αγροτική οικονομία (2014- )
Τράπεζα Πειραιώς
Επιγραφαί ανέκδοτοι (1851-1855)
Βιβλιοθήκη της Βουλής
Επιθεώρηση αποκέντρωσης τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης (1995-2014)
Πάνδημος – Πάντειο Πανεπιστήμιο
Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων (1999-2011)
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών (1969- )
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Επιθέωρηση τέχνης (1954-1967)
ΑΣΚΙ & Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Η επιθεώρησις της Ανατολής (1921-1922)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Επιθεώρησις – Βαρλέντη (1904)
Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Επιθέωρησις κοινωνικής και δημόσιας οικονομικής (1932-1941)
Πάνδημος – Πάντειο Πανεπιστήμιο
Επιθεώρησις οικονομικών και πολιτικών επιστημών (1946-1967)
Πάνδημος – Πάντειο Πανεπιστήμιο
Επιθεώρησις της τοπικής αυτοδιοικήσεως (1922-1939)
Βιβλιοθήκη της Βουλής
Επιθεώρησις των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών (1916)
Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Επιθεώρησις : πολιτική και φιλολογική (1881-1882)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Επιθεώρησις (εβδομαδιαία) : φιλολογική, επιστημονική, κοινωνική (1918)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Επιθεώρησις Χωροφυλακής (1970-1983)
Ελληνική Αστυνομία – Ψηφιακό Αρχείο
Επιμελητήριο Αργολίδας (2015-2017)
Επιμελητήριο Αργολίδας
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου* (1995- ) Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Επιστήμες αγωγής (2016-2019, 2000-2015*)
Ιδρυματικό Καταθετήριο E-Locus του Πανεπιστημίου Κρήτης & Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών*
Επιστήμη και κοινωνία (1998- )
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Αθήνησι Πανεπιστημίου (1926-2001)
Ορθόδοξη Θεολογική Βιβλιοθήκη Ι.Μ. Δημητριάδος Βόλου
Επιστημονική επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ (1958-1989)
Ορθόδοξη Θεολογική Βιβλιοθήκη Ι.Μ. Δημητριάδος Βόλου
Επιστημονική επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ Τμήμα Ποιμαντικής (1990-2004)
Ορθόδοξη Θεολογική Βιβλιοθήκη Ι.Μ. Δημητριάδος Βόλου
Επιστημονική επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ Τμήμα Θεολογίας (1990-2002) Ορθόδοξη Θεολογική Βιβλιοθήκη Ι.Μ. Δημητριάδος Βόλου
Επιστημονική Επετηρίδα ΠαΜακ (1993-1996) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Επιστημονική επετηρίδα Χαροκοπείου Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονομίας (1991-1994)
Εστία – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστημονική Επετηρίς Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (1968-1989) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Επιστημονική επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1925-2012)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Επιστημονική ηχώ (1907-1920) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Επιστημονικό marketing* (2010-2011) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Επιφυλλίδες (1929) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επτά ημέρες – ένθετο της Καθημερινής (1993-1994, 1996-1998, 2000-2002) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επτάλοφος (1869) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου (Α) & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου (Β)
Επτάλοφος νέα (1865)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ερανιστής (1963- ) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Ερανιστής : επιστήμη-λογοτεχνία-τέχνη (1930)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ερανιστής : μηνιαία φιλολογική επιθεώρησις (1923-1925)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ερατώ (1861) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Έργα (1925-1932) Αρχειομνήμων – ΓΑΚ Ν. Ηλείας & Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Εργασία (1930-1934) Αρχειομνήμων – ΓΑΚ Ν. Ηλείας
Εργασία : όργανον της ελληνικής πιστωτικής τραπέζης του λαού και του συνεταιρισμού εν Ελλάδι (1871)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εργατική εστία (1947-1948)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Έρευνα (1914, 1916) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Έρευνα στην εκπαίδευση (2013- ) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Ερμής (1921, 1923) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ερμής ο λόγιος (1818-1820) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ερωτόκριτος (1924-1925)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Έσπερος (1881-1889) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & Βιβλιοθήκη της Βουλής & Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Έσπερος : δεκαπενθήμερον καλλιτεχνικόν περιοδικόν (1903-1904)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Έσπερος : φιλολογική και κοινωνική εφημερίς (1922-1923)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εστία (1876-1895) Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Εταιρεία Μεσαιωνικών Ερευνών : δελτίον των εργασιών του … έτους (1880) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ετήσιον ημερολόγιον (1886-1897) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ευαγγελική σάλπιγξ (1836-1838) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ευβοϊκά γράμματα (1942-1949)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ευβοϊκός Λόγος (1958-1965) Αρχειομνήμων – ΓΑΚ Ν. Ευβοίας
Ευλογία (2004-2019)
Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Εύξεινος Πόντος (1880-1882) Βιβλιοθήκη της Βουλής & Επιτροπή Ποντιακών Μελετών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ευποιία (1940)
Μέδουσα – Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Ευρυδίκη (1870-1873) Κυψέλη & Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ευρωπαϊκός ερανιστής (1840-1843) Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ευτέρπη (1847-1855) Κοσμόπολις – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εύτυπον (1998- ) Σύλλογος Ελλήνων Φίλων του TeX
Εφαρμοσμένη γλωσσολογία* (1985- ) Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Εφετηρίς (Almanach) του Βασιλείου της Ελλάδος, διά το έτος 1837 (1837)
Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης & Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Έφηβος (1943-1945)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου* (2006- ) Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Η εφημεριδούλα μας : δεκαπενθήμερο εικονογραφημένο περιοδικό για αγόρια και κορίτσια (1943)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εφημέριος (1952- ) Εκκλησία της Ελλάδος
Εφημερίς της ελληνικής και γαλλικής νομολογίας (1884-1895) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Εφημερίς της Εταιρίας της Υγιεινής (1884-1885) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εφημερίς των βιβλιοφίλων (1870, 1874-1875) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Εφημερίς των Κυριών : εβδομαδιαία (1887-1917) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & Βιβλιοθήκη της Βουλής
Εφημερίς των Κυριών : γυναικείον περιοδικόν (1909-1911) Κυψέλη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Εφημερίς των μαθητών (1852-1855)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εφημερίς των νόμων (1917-1920) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εφημερίς των παίδων (1868-1893) Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εφημερίς των σχολείων (1880-1881)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εφημερίς των φιλομαθών (1855-1857)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εώα και Εσπέρια (1993- ) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

 

Ζ

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Ζακύνθιον ημερολόγιον (1877, 1896) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ζακύνθιος ανθών (1874-1878) Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ζωσιμάδαι (1957-1964) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ζωή (1902-1903, 1909-1911, 1920-1922)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου (Α) & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου (Β) & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου (Γ)

 

Η

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Ηγησώ (1907-1908) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ηθική (2005-2019)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ηλύσια : εβδομαδιαία επιθεώρηση (1927) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ηλύσια : τρίμηνος λογοτεχνική έκδοσις μεταφράσεων (1906) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ημερολόγιο “Αι Αναμνήσεις” (1899-1922) Κυψέλη – Πανεπιστήμιο Κρήτης & Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ημερολόγιον – Κουντούρη (1911) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ημερολόγιον Ελπίς (1911-1912) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ημερολόγιον Επιστημονικής ηχούς (1908-1911) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ημερολόγιον η “Φήμη” (1886) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ημερολόγιον η Κυψέλη (1886, 1901, 1903) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ημερολόγιον και οδηγός της Σμύρνης (1888) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ημερολόγιον νέων ιδεών (1880-1883) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ημερολόγιον Πινακοθήκης ελληνικής επιθεωρήσεως (1912) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ημερολόγιον προγνωστικόν (1857) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ημερολόγιον Σατάν (1911) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ημερολόγιον Σμόκιν (1906) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ημερολόγιον της εφημερίδος Σκαπανέως (1890) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ημερολόγιον της Εφημερίδος των Κυριών (1888-1896) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ημερολόγιον της Εφημερίδος των Κυριών “Η Λέσβος” (1912) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Μέδουσα – Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Ημερολόγιον Θήρα-Αμοργός (1933)
Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ημερολόγιον της Καρπάθου (1907) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος (1922-1936) Δανιηλίς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ημερολόγιον της Σύρου (1902-1903) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ημερολόγιον του “Ζιζανίου” (1910) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ημερολόγιον του Αγροτικού ταχυδρόμου (1912) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ημερολόγιον του Αιγαίου (1905-1906) Κυψέλη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ημερολόγιον οικογενειακόν : εικονογραφημένον (1899, 1900, 1902-1903)
Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ημερολόγιον της φιλοκάλου Πηνελόπης δια κυρίας και δεσποινίδας (1910)
Μέδουσα -Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Ημερολόγιον Φιλοπτώχου Αδελφότητος Βόλου (1899)
Παπαχαραλάμπειος Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου
Ημερολόγιον 1909 Αδελφότητος Ορθοδοξίας Μερσίνης (1909)
Μέδουσα – Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Η Ήπειρος (1910-1912)
Κυψέλη – Πανεπιστήμιο Κρήτης & Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ηπειρωτικά γράμματα : μηνιαίο φιλολογικό περιοδικό (1943-1944)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ηπειρωτικά φύλλα : δεκαπενθήμερο λογοτεχνικό περιοδικό (1936)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ηπειρωτικά χρονικά (1926-1941) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ηπειρωτική εστία (1952-1978) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ηπειρωτικόν ημερολόγιον (1979-2014) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ηχώ δημοσίας ασφαλείας (1909-1917) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ηχώ εγκυκλοπαιδική (1928-1929) Δανιηλίς – Πανεπιστήμιο Πατρών
Η ηχώ : ευτράπελον και διασκεδαστικόν, εικονογραφημένον σύγγραμμα (1898-1899)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ηώς – Αθήνα : σύγγραμμα περιοδικόν : φιλολογίας, επιστημών, βιομηχανίας και πολιτειογραφίας (1836-1837)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ηώς – Ζάκυνθος : μηνιαίον φιλολογικόν περιοδικόν (1925-1926)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ηώς – Κων/πόλη : μηνιαίον οικογενειακόν ανάγνωσμα (1879)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ηώς – Ναύπλιο : σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον άπαξ της εβδομάδος (1830-1831)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Θ

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Θάλεια : σύγγραμμα περιοδικόν του γυναικείου φύλου (1867)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Θαυμάσιος κόσμος (1889-1891)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Θεατής (1925) Βιβλιοθήκη της Βουλής
Θεατρική τέχνη (1935-1936)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Θέατρο : μηνιαίο περιοδικό μελέτης θεάτρου (1938)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Θελξινόη (1855-1857) Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η Θελξινόη – Κεφαλονιά : σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον κατά μήνα (1858)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Θέματα ιστορίας της εκπαίδευσης (2002-2019) Ελληνική Εταιρεία Ιστορικών της Εκπαίδευσης
Θέμιδος κώδηξ εκατονδεκαετίας (1932)
Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεολογία (1923- ) Εκκλησία της Ελλάδος
Θεσσαλικά γράμματα : μηνιαίο φιλολογικό, επιστημονικό, καλλιτεχνικό περιοδικό (1935)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Θεσσαλικά χρονικά (1932)
Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θρακικά (1928-1974) Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης & Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Θρακική επετηρίς (1897)
Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Ι

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Ιδέα (1907) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιερός σύνδεσμος (1911-1921) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιλισσός (1868-1872) Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ιλισσός : δελτίο της ανθρωπιστικής ιδεολογίας (1945-1946)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ίνδικτος (1997-2006) Ορθόδοξη Θεολογική Βιβλιοθήκη Ι.Μ. Δημητριάδος Βόλου
Ιόνιος ανθολογία (1834-1835) Κοσμόπολις – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ιπποκράτης (1862-1864) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ίρις – Αθηνών : εικονογραφημένον περιοδικόν, φιλολογικόν και κοινωνικόν (1897-1904)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ίρις : μηνιαία εικονογραφημένη (1924)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ισραηλίτικη επιθεώρησις = Revue israélite (1912-1916) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ιχνηλασίες (1995-1996)
Εστία – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Ιωνική μέλισσα (1850-1852) Κοσμόπολις – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Κ

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Καζαμίας (1906-1926) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Καζαμίας του Κορομηλά (1868-1872, 1875) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Καζαμίας, ή, Προφητικόν ημερολόγιον (1905, 1908) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Καθ’ οδόν (1992-2001) Ορθόδοξη Θεολογική Βιβλιοθήκη Ι.Μ. Δημητριάδος Βόλου
Η Καινή διδαχή (1919-1920) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Καινούργια ζωή (1928)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Καλαί τέχναι : εβδομαδιαίον θεατρικόν φύλλον μετά εικόνων (1881)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Καλησπέρα σας (1879) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Καλλιτεχνία : μηνιαίο φιλολογικό περιοδικό (1920-1921)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Καλλιτεχνικά νέα : εβδομαδιαίο θεατρικό, λογοτεχνικό, κινηματογραφικό και καλλιτεχνικό περιοδικό (1943-1945)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Καλλιτεχνική Ελλάδα : γράμματα-τέχνες (1945)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Καλλιτεχνική επιθεώρησις : μηνιαίον περιοδικόν (1909-1910)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η Κασταλία (1861-1862) Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κατάρτισις (2011- ) Ιερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρών και Οινουσσών
Κατίνα : φεμινιστικό περιοδικό (1987)
Ελευθεριακό Ψηφιακό Αρχείο
Κάτοπτρον Νεοελληνικής Φιλοσοφίας (2007- )
Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κέκρωψ (1876-1877) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κιβωτός (1952-1953) Ορθόδοξη Θεολογική Βιβλιοθήκη Ι.Μ. Δημητριάδος Βόλου
Κινηματογραφική εβδομάς (1952)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κινηματογραφικός αστήρ (1927)
ΕΛΙΑ
Κλειώ (1885-1892) Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κλειώ : περιοδικόν φιλολογικόν εικονογραφημένον (1908-1909)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κληρονομία (1969-1997)
Ορθόδοξη Θεολογική Βιβλιοθήκη Ι.Μ. Δημητριάδος Βόλου
Κοινωνία (1974-2011)
Ορθόδοξη Θεολογική Βιβλιοθήκη Ι.Μ. Δημητριάδος Βόλου
Κοινωνική πολιτική (2013- )
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη (2006- )
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κομμουνιστική επιθεώρηση (2001-) ΚΟΜΕΠ
Κορίννα : εβδομαδιαίον περιοδικόν (1878)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κόσκινο (1968-1980)
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Κόσμος (1918) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κόσμος : δεκαπενθήμερον φιλολογικόν εικονογραφημένον περιοδικόν (1908-1909)
Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κρητικά χρονικά (1947-1960)
Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών & Ιστορικό Μουσείο Κρήτης*
Κρητική στοά (1909) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κρητικαί μελέται : ιστορία, αρχαιολογία, λαογραφία, σύγχρονος κίνησις (1933)
Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτη
Κριτικά : φιλοσοφικές βιβλιοκρισίες (2009-2020)
Περιοδικό Κριτικά
Κριτική : δεκαπενθήμερον περιοδικόν (1903-1904) Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών
Κριτική : δίμηνη έκδοση μελέτης και κριτικής (1959-1961) Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας & ΑΣΚΙ
Κριτική : μηνιαία έκδοση (1923-1924)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κριτική και ποίηση (1915) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κριτική και τέχνη : μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό (1924-1926)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κυκλαδικόν ημερολόγιον (1907-1908) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κυριακάτικη (1898-1899)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η Κυριακή (1915-1916) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κυψέλη : μηνιαίον περιοδικόν (1884-1887) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κυψέλη : σύγγραμμα περιοδικόν γυναικείον εκδιδόμενον κατά μήνα (1845) Κυψέλη & Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κώδιξ της ισχύουσης νομοθεσίας περί συντάξεων πολιτικών υπαλλήλων (1912)
Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Λ

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Λάμδα (1999-2005)
Μέδουσα – Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Λαϊκόν ημερολόγιον του έτους … (1907) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Λάμπρος Κατσώνης (1989-2009) Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς
Λαογραφία (1910-1940) Βιβλιοθήκη της Βουλής
Λεβιάθαν (1988-1996) Πάνδημος – Πάντειο Πανεπιστήμιο
Λεσβιακά γράμματα : φιλολογικό και καλλιτεχνικό περιοδικό των νέων (1944)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Λεσβιακά φύλλα : περιοδικό μηνιάτικο (1928-1929)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Λεύγα (2011-2014) ΛΕΥΓΑ, περιοδικό
Λίγ’ απ’ όλα (1895) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Λόγιος Ερμής (1866-1876) Δανιηλίς – Πανεπιστήμιο Πατρών
Λόγιος Ερμής : σύγγραμμα φιλολογικόν δις του έτους εκδιδόμενον (1866-1867 και 1876)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Λογοτεχνία (1920) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Λογοτεχνία : μηνιαία έκδοση γραμμάτων (1945)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Λογοτεχνική επιθεώρηση (1927)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Λύρα (1919)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Λυτρωμός (1933) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Μ

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Μαθητικά γράμματα (1943-1944)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μαθητικός κόσμος (1953)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μακεδονικά (1940- ) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
Μακεδονικά γράμματα : δεκαπενθήμερο λογοτεχνικό κι’ επιστημονικό περιοδικό (1944-1951)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μακεδονικά γράμματα : μηνιαίο περιοδικό (1922-1924)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μακεδονικές σελίδες : μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό (1937)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μακεδονική νεολαία (1934-1937)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μακεδονικόν ημερολόγιον [Σφενδόνη] (1929, 1964)
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
Μακεδονικόν ημερολόγιον : επετηρίς των Μακεδόνων (1908-1913)
Βιβλιοθήκη της Βουλής & Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης & Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
Μακεδονικόν ημερολόγιον “Ο γόρδιος δεσμός” (1915) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μακεδονικόν ημερολόγιον του έτους 1897 εικονογραφημένον (1897) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μακεδονικός αγών (1929-1930)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μακεδονόπουλο (1933-1936)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μαύρος γάτος (1919-1920) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η Μελέτη (1907-1912) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μέλισσα (1886-1887)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μέλισσα [Εν Πάτραις] (1886-1887) Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών
Μέλισσα του Δουνάβεως (1874) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μέλισσα των Αθηνών (1864-1865) Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η Μέλισσα της Ερμουπόλεως (1879)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η Μέλισσα των Κυκλάδων (1846-1847)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μέντωρ (1988- ) Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Μέση Εκπαίδευσις (1906) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μεσσηνιακόν ημερολόγιον (1880-1881)
Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μηνιαία εικονογραφημένη Ατλαντίς = Monthly illustrated Atlantis (1910-1919)
Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Hathi Trust
Μηνιαία επιθεώρησις (1916)
Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μηνιαία επιθεώρησις : λογοτεχνική, μουσική, θεατρική (1923-1925)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μηνιαίον δελτίον του εμπορίου της Ελλάδος μετά των ξένων επικρατειών = Bulletin mensuel du commerce spécial de la Grèce avec les pays étrangers (1888)
Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μηνιαίος εικονογραφημένος εθνικός κήρυξ = Monthly illustrated national herald (1915-1920, 1925)
Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μικρασιατικόν ημερολόγιον (1907-1919) Κυψέλη & Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μικρόπολις (1997-1998)
Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Η Μνημοσύνη (1852-1855)
Δανιηλίς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μνήμων (1971- ) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Μούσα (1920-1923)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αι Μούσαι : φιλολογικόν και ιστορικόν περιοδικόν εκδιδόμενον δις του μηνός (1892-1942) Βιβλιοθήκη της Βουλής & Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μουσείο Μπενάκη (2001- ) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Μουσείον : ανάγνωσμα οικογενειακόν μετά εικόνων (1873-1875)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μουσείον : εβδομαδιαίον αθηναϊκό περιοδικό (1901)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μουσικά Χρονικά (1928-1933)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μουσική (1912-1915) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μουσική Επιθεώρησις (1921-1922)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μουσική Ζωή (1930-1931)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μπουκέτο (1924-1936) Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών
Μυθιστορήματα και διηγήματα (1903) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μυθιστορηματική βιβλιοθήκη (1870-1871) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μύρια όσα : οικογενειακόν ποικίλον ανάγνωσμα (1887) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μύρια όσα – Εν Παρισίοις (1868-1869) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Ν

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Ναυτική Ελλάς (1901) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ναυτικόν εγκόλπιον ημερολόγιον (1897) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νέα αποθήκη των ωφελίμων και τερπνών γνώσεων (1859-1860)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νέα αυγή (1918-1919
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νέα γενεά (1913-1914) Βιβλιοθήκη της Βουλής
Νέα γενεά : εβδομαδιαία επιθεώρησις εικονογραφημένη εκδιδόμενη κατά Κυριακήν (1918-1919)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η νέα εποχή (1935-1936)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τα νέα γεωπονικά (1901-1927)
Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νέα γράμματα (1924)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νέα επιθεώρηση (1928-1929, 1933-1934)
ΕΛΙΑ & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νέα εστία (1927-2004) Βιβλιοθήκη της Βουλής & Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Η νέα ζωή (1904-1927) Κοσμόπολις – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νέα ζωή : επιθεώρηση γραμμάτων και τέχνης (1933-1934)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νέα ζωή : ζωντανή τέχνη-κοινωνική επιστήμη-εκλαΐκευση (1945) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νέα πνοή (1936-1937)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νέα πολιτική : μηνιαία επιθεώρησις πολιτική-επιστήμαι-τέχναι (1937, 1940) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Νέα πορεία (1955-2009) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νέα Σιών (1905-1909) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νέα σκέψις (1911) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νέα τέχνη (1924-1927)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νέα του Görlitz (1916-1917) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νέα Φόρμιγξ (1921-1923) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νέα φύλλα Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νεανική ζωή Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νεανική φωνή Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νεανική ψυχή Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νειότη Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νεοελληνικά (1950) & Παράρτημα (1951) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νεοελληνικά ανάλεκτα (1871) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Νεοελληνικά γράμματα (1935-1941) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & Βιβλιοθήκη της Βουλής
Νεοελληνικά σημειώματα (1937) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νεοελληνική βιβλιοθήκη (1961)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νεοελληνική επιθεώρησις (1917-1918) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νεοελληνική Λογοτεχνία (1937-1940) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νεοελληνική μούσα (1943)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νεοελληνική παιδεία (1945-1946) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νεοελληνικόν ημερολόγιον (1922)
Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Οι νέοι = i nei (1919-1920)
Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νέοι άνθρωποι (1930) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νέοι βωμοί (1924)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νέοι δρόμοι (1938-1943) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Νέοι νόμοι (1911) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νέοι πρωτοπόροι (1931-1932) Βιβλιοθήκη της Βουλής
Νέοι ρυθμοί – Αθήνα (1949-1950)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νέοι ρυθμοί – Δράμα (1926) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νέοι σταθμοί : δεκαπενθήμερο λογοτεχνικό περιοδικό (1947) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νέοι σταθμοί : μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό (1959-1960) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νέον εγκυκλοπαιδικόν ημερολόγιον Χρυσαλίς (1908) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νέον πνεύμα (1893-1894, 1908-1910) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νέον πνεύμα (1944-1945)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νέον φως (1913-1914) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νέος αιών (1917-1919) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νέος άνθρωπος (1949)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νέος δρόμος (1928-1929) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νέος καλλιτέχνης (1950-1951) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νέος κόσμος (1931) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Νέος ποιμήν (1919-1922) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Νέος Πυθαγόρας (1891) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νεότης (1912) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νεότης – Αθήνα (1905)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νεότης – Πειραιάς (1943) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νεότης – Σμύρνη (1910-1913) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νησίδες (2009-2020) Νησίδες
Νιάουστα (1977-2017) Μέδουσα – Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Η “Νίκη” (1913-1914)
Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νίκη (1921-1922)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ο Νουμάς (1903-1931) Κοσμόπολις – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & Βιβλιοθήκη της Βουλής

 

Ξ

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Ξεκίνημα (1946-1947)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ξεκίνημα – Ζάκυνθος (1937-1938) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ξεκίνημα – Θεσσαλονίκη (1944) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Το Ξεκίνημα : λογοτεχνικό περιοδικό των νέων (1933-1934)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & ΕΛΙΑ
Ξεκίνημα της νειότης (1942-1943)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ξενοφάνης (1907) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Ο

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Οδηγός της προόδου (1927-1928)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Οδυσσέας : μηνιαίο φιλολογικό περιοδικό (1943-1944) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Οδός Πανός (1981-2007) Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
Οθόνη (1927) Βιβλιοθήκη της Βουλής
Η οικογένεια (1893-1894)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & ΕΛΙΑ
Οικονομικές εξελίξεις (2004-2019) Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
Οικονομική επιθεώρησις (1873-1884, 1888-1890) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Οικονομικός ταχυδρόμος (1926-1944) Βιβλιοθήκη της Βουλής
Τα Ολύμπια (1895-1897) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ολυμπιακά (1931)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Όμηρος (1873-1878) Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ονήσανδρος (1865) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Όρθρος (1923)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ορίζοντες (1943-1944) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ορίζοντες : μηνιαίο περιοδικό των νέων και της τέχνης (1931)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Οροπέδιο (2006-2009)
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
Ορφεύς (1922-1923)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ουτοπία (1992-2012)
Πάνδημος – Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

Π

 

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Παγχαλκιδικός λόγος (2009-2019) Παγχαλκιδικός Σύλλογος
Παιδαγωγικά μελετήματα των σπουδαστριών της Χαροκοπείου Σχολής Οικιακής Οικονομίας (1955)
Εστία – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο (2005-2018) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παιδαγωγική επιθεώρηση (1984-2018) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Παιδαγωγικόν σχολείον (1883-1885, 1887)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Παιδαγωγικός λόγος (2006-2017)
Παιδαγωγικός λόγος
Παιδαγωγός (1839) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Παιδεία (1896-1897) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Παιδικόν περιοδικόν (1889-1891) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Παιδικόν φύλλον (1896-1897) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Παιδικός αστήρ (1911-1913) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Παιδικός κόσμος (1898-1903, 1905)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Παιδολογία (1920-1921) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παλαμικά γράμματα (1943-1944)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Παλλάς (1877) Δανιηλίς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παλμός (1944-1945)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ο Παν (1908-1909)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Παναθήναια : μηνιαίον εικονογραφημένον περιοδικόν – Αθήνα (1900-1915)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & Τμήμα Φιλολογίας – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Βιβλιοθήκη της Βουλής & Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & ΕΛΙΑ
Παναιγύπτια (1927) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανδέκτης (1879-1880) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πανδώρα : περιοδική έκδοση λογοτεχνίας (1997-2011) Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Πανδώρα : σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον δις του μηνός (1850-1872) Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανδώρα : φιλολογικόν και εγκυκλοπαιδικόν ημερολόγιον του έτους … (1923)
Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανελλήνια (1921-1923) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πανελλήνιον εθνικόν λεύκωμα υπέρ του Παναγίου Τάφου (1905) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανελλήνιον ημερολόγιον του έτους … (1890) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανελλήνιον ημερολόγιον : ετήσιον παράρτημα της “Αττικής ίριδος” (1908-1909) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανελλήνιον ημερολόγιον : χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν του έτους … (1920) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανελλήνιον λεύκωμα (1909) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανελλήνιος επιθεώρησις (1908-1909)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πανελλήνιος σύντροφος (1890) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστημιακά (2015) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο (2000-2003) Πάνδημος – Πάντειο Πανεπιστήμιο
Πανευβοϊκόν ημερολόγιον (1916) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πάνταινος (1908-2004) Ορθόδοξη Θεολογική Βιβλιοθήκη Ι.Μ. Δημητριάδος Βόλου & Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παντογνώστης (1921-1926, 1928)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Παπαδιαμαντικά τετράδια (1992- ) Εταιρεία Παπαδιαμαντικών Σπουδών
Παπαρούνα (1933)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πάπυροι (1914) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Παράβασις (1995- ) Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ
Παράρτημα “Φόρμιγγος” Μουσικόν (1840) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τα παρασκήνια (1924-1927)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Παρατηρητής της Ηπείρου (1956-1957) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Παραφυάδα (1985-1990) Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Παρθενών (1871-1873, 1878-1880) Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Παρνασσός (1877-1895) Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης & Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Παρνασσός (1959-)
Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΑΚΕ) & Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός (Α) & Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός (Β)
Πάροδος (1986-1993, 2003-2011) Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Παρουσία (1982-2010, 2017-2018)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περίδρομος (1914) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Το Περιοδικόν μας (1900-1901)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & ΕΛΙΑ
Περιοδικόν του αναγνωστηρίου, η Σμύρνη (1871-1872) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Περιοδικόν των μαθητών (1891-1892) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Περίπλους (1984-2003) Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
Περιφέρεια (2012- ) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Πινακοθήκη (1901-1926) Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πλανόδιον (1986-2007) Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
Πλάτων : σύγγραμμα περιοδικόν παιδαγωγικόν και φιλολογικόν (1878-1890) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πλειάς : μηνιαίον φιλολογικόν περιοδικόν (1905) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πλειάς : περιοδικόν του υπό την προστασία της Α. Μ. της Βασιλίσσης Όλγας Συλλόγου των Κυριών «Εργάνη Αθηνά» (1899-1902) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πνευματική Κύπρος (1960-1963) Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πνοή (1928-1930) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πνυξ (1897-1898) Δανιηλίς – Πανεπιστήμιο Πατρών
Ποδηλατική και αθλητική επιθεώρησις της Ανατολής (1898-1899) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ποιητική έκδοση (1913-1914)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ποιητικός ανθών (1886-1887)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ποικίλη στοά : δεκαπενθήμερον φιλολογικόν και τερπνής ύλης περιοδικόν εκδιδόμενον εν Ηρακλείω Κρήτης (1908-1909) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ποικίλη στοά : ετήσιον ημερολόγιον (1881-1914)
Κοσμόπολις – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης & Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πολεμικόν ημερολόγιον εκ του Ελληνοβουλγαρικού πολέμου (1914) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πολικός αστήρ (1842-1843)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πολιτική επιθεώρησις (1916-1921)
Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πολιτική οικονομία (1997-2004) Πάνδημος – Πάντειο Πανεπιστήμιο
Ποντιακά φύλλα (1936-1940) Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
Ποντιακή εστία (1950-1963) Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
Ποντιακή ηχώ (1981-1985) Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
Ποντιακή στοά (1971-1984) Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
Πόντος (1910-1914) Επιτροπή Ποντιακών Μελετών & Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πορεία (1945-1946) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πρακτικά της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (1837- ) Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Πρεβεζάνικα χρονικά (1978- ) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας
Προμηθεύς (1890-1892)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πρόοδος (1889) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πρόσπερος (1949-1954) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τα προπύλαια (1838-1839)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Προφητικόν ημερολόγιον του διασήμου αστρονόμου Καζαμία (1859-1860, 1862, 1866-1867, 1875-1879, 1882-1884, 1896, 1902) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πρωτοπορία (1929-1931)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πρωτοχρονιάτικο ημερολόγιον της “Πατρίδος” 1904 (1904)
Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πυθαγόρας (1872-1874) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πυρσός (1917-1919) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πυρσός (1944)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Ρ

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Ραδάμανθυς (2003-2016) Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου
Ράδιο επιθεώρησις (1938-1940)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ρασίν (1977) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ο Ρήγας (1843-1845) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ροδιακόν ημερολόγιον (1912) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Η Ροδοδάκτυλος Ηώς (1880)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ρόδων (1887) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ρυθμός (1932-1934) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ρωμηού ημερολόγιον και … (1885, 1889, 1893) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Σ

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Σαββατιαία επιθεώρησις (1877-1878) Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σάλπιγξ : οικογενειακόν και φιλολογικόν περιοδικόν (1891)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η Σάλπιγξ της ελευθερίας (1840-1841)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σατάν : σατυρικόν ημερολόγιον (1928) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σατυρικόν ημερολόγιον “Σουσουράδας” (1909) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σατυρικόν ημερολόγιον Σφιγγός (1912) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σεράπειον (1879-1880)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σεράπιον (1909) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σερραϊκά σύμμεικτα (2010-2018) Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών
Σηματωρός (1972) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σοδειά (2009-2015) ΣΟΔΕΙΑ, περιοδικό
Σοσιαλιστική επιθεώρηση (1933-1935)
Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης & Βιβλιοθήκη της Βουλής
Σπαρτιάτικον ημερολόγιον (1901-1909) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σπουδαί (1951-2019) Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σταφιδικόν δελτίον (1956-1970) Δανιηλίς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Αρχειομνήμων – ΓΑΚ Ν. Ηλείας
Στερεά Ελλάς (1969- ) Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς
Στρατιωτική Επιθεώρηση (1883-1885) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σύγκριση (1990- ) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Σύγχρονα θέματα (1962-1967, 1978- ) Πάνδημος – Πάντειο Πανεπιστήμιο (Α) & Πάνδημος – Πάντειο Πανεπιστήμιο (Β) & ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ, περιοδικό
Σύγχρονη εκπαίδευση* (1970, 1981-2010)
Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σύγχρονη εκπαίδευσις : ξέναι γλώσσαι (1962-1966) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σύγχρονος κινηματογράφος (1969-1984) Cinema Lab
Σύμπαν (1879) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σύναξη (1982-2005) Ορθόδοξη Θεολογική Βιβλιοθήκη Ι.Μ. Δημητριάδος Βόλου
Η Συνέχεια (1973) ΑΣΚΙ & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σύνορο (1964-1967) Ορθόδοξη Θεολογική Βιβλιοθήκη Ι.Μ. Δημητριάδος Βόλου
Σφαίρα (1919-1926)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σφήκες (1908-1909) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σχολιαστής (1983-1990) Πάνδημος – Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σωκράτης (1874-1881) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σωτήρ (1878-1880) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Τ

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Το ταξίδι (1945)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τεκμήρια (1995- ) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Τέρψις (1889) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τετράδια ιστορικής δημογραφίας (2008- ) Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τετράδια πολιτικού διαλόγου, έρευνας και κριτικής (1980-2012) Πάνδημος – Πάντειο Πανεπιστήμιο
Τετράδια του Ελπήνορα (2009-2012) Ίδρυμα Τάκης Σινόπουλος
Τεύχος (2011-2014)
Τεύχος
Τεφλόν (2009-2013, 2014-2019*) Ανοικτή Βιβλιοθήκη
Η Τέχνη (1898-1899)
Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τέχνη και ζωή (1943-1944)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τέχνη & θέατρον (1916) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τεχνικά χρονικά (1932-2011) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Τόπος (1990-2006) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τόπος και κοινωνία (2015) Ιστορικός Όμιλος Νάξου ΑΡΣόΣ
Ο τοξότης (1840-1841)
Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τραμ & Τραμ ένα όχημα (1971-1972, 1976-1979) Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών
Τρίβολος (1932-1941) Βιβλιοθήκη της Βουλής
Τρικ – τρακ (1914) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ο Τρωγλοδύτης Διογένης (1848)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η Τσεκούρα του Βελόνη (1924-1925)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τυφλοπόντικας (1984-1987)
Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Υ

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας (2000-2020)
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
Υδρία (1973-1985) Δανιηλίς – Πανεπιστήμιο Πατρών
Υπόστεγο (1987-1998)
Υπόστεγο
Υψηλάντης (1912)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Φ

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Ο φανός της Μεσογείου (1844)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Φαρμακευτικόν δελτίον : σύγγραμμα περιοδικόν κατά μήνα εκδιδόμενον (1873)
Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Φίλεργος (1877-1878) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Φιλική εταιρεία (1925)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Φιλίστωρ (1864) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Φιλμ (1974-1986) Cinema Lab
Φιλόκαλος Πηνελόπη (1913-1915) Βιβλιοθήκη της Βουλής
Φιλόκαλος Σμυρναίος (1858-1860) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Φιλολογία (1841-1844) Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Φιλολογικά : περιοδική έκδοση Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1980-1984)
Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Φιλολογικά τετράδια (1925)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Φιλολογικά χρονικά (1944, 1946) Βιβλιοθήκη της Βουλής & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Φιλολογική εστία (1936)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Φιλολογική ηχώ (1893-1897) Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Φιλολογική Κυριακή (1943-1944)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ο φιλολογικός κήπος της Ιωνίας (1838)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Φιλολογικός συνέκδημος (1848-1849)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Φιλολογικός τηλέγραφος (1818-1819) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Φιλόλογος (1964-2008) Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Ο φιλόμουσος νέος (1864-1865)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Φιλότεχνος (1926)
ΕΛΙΑ
Ο φίλος της νεολαίας (1858-1861)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ο Φίλος των νέων (1831) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η Φιλόστοργος μήτηρ (1862-1866) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Το Φλέρτ (1903-1904)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ο Φοίνιξ : σύγγραμμα περιοδικόν (1853-1854)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Φοίνιξ : σύγγραμμα περιοδικόν δις του μηνός εκδιδόμενον τη συνεργασία διαφόρων λόγιων και επιστημόνων (1875)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Φύλλα (1916-1917) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Φυλλίς (1901-1904)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Φλέα (2004-2019) Ιστορικός Όμιλος Νάξου ΑΡΣόΣ
Φοίβος (1882-1898) Ολυμπιάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τα φοιτητικά γράμματα της Θεσσαλονίκης (1955-1959)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η Φύσις : εβδομαδιαίον εικονογραφημένον περιοδικόν (1890-1914) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου & Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Η Φύσις : σύγγραμμα περιοδικόν (1875-1876)
Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Φως (1911) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Χ

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Χειρουργικά χρονικά (2000-2020) Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
Χλόη (1889 ) Πλειάς – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Χλωρίς & Δελτίον της Χλωρίδος (1879) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Χορηγία (2005-2009) Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΑΚΕ)
Χριστιανική Κρήτη = Creta Christiana (1912-1913) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Χριστός και κόσμος (2006-2020)
Ιερά Μητρόπολις Κισάμου και Σελίνου
Χρονικά* (1960-2020) Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο
Χρονικά : εβδομαδιαίον περιοδικόν φιλολογικόν και πολιτικόν (1909-1913)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Χρονικά : περιοδικό γραμμάτων και τέχνης (1945)
Μέδουσα – Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Χρονικά αισθητικής (1962-2010)
Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΑΚΕ)
Χρονικά ιστορίας και πολιτισμού Ν. Ημαθίας (2008-2018) Μέδουσα – Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Χρονικά της Χαλκιδικής* (1960-2016) Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής
Χρονικά του Πόντου* (1943-1946) Επιτροπή Ποντιακών Μελετών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Χρονικά των Τσακώνων (1956-)
Χρονικά των Τσακώνων – Tsakonian Archives
Χρονολόγιον του έτους … (1857) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Χρόνος : επετηρίς Νεολόγου (1871-1872) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Χρυσαλλίς (1863-1866) Κοσμόπολις – Πανεπιστήμιο Πατρών & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Ψ

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Ψυχιατρική και νευρολογική επιθεώρησις : μηνιαίον επιστημονικόν περιοδικόν (1902, 1904-1911)
Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ψυχολογία (1992-2008) Πάνδημος – Πάντειο Πανεπιστήμιο
Ψυχολογικά θέματα (1988-1996, 2002-2008) Πάνδημος – Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

A

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Almanach 1882 : guide statistique-annuaire de la Grèce avec Bulletin des principales annonces commerciales de tous les pays (1882) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης
Annual of British School at Athens* (1894-2016)
JSTOR
Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle missioni italiane in Oriente (1914-)
Scuola Archeologica di Atene

 

B

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Balkan studies (1960-2017) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας & Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου
Bulletin de correspondance hellénique (1877-2014)
Portail Persée
Byzantinische Zeitschrif (1892-1899, 1904, 1906-1910, 1912-1913) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Internet Archive

 

D

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Diamonds of the Greek economy (2017- ) Newtimes

 

G

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Gramma = Γράμμα (1992- )
Προθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
En Grèce (1937-1948)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Greece (1939) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
In Greece (1937-1948) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Greek migration news (2009)
Πάνδημος – Πάντειο Πανεπιστήμιο
In Griechenland (1937-1938)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

H

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Hellenisme (1909-1911) Ψηφιοθήκη – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Hesperia (1932- ) JSTOR
Hippocrate (1898-1899)
Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Historein = Ιστορείν (1999- ) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
The historical review = La revue historique (2004- ) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

 

I

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Intellectum (2006-2008) Πάνδημος – Πάντειο Πανεπιστήμιο & Εθνικό Κέντρο Βιβλίου

 

J

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Journal of contemporary history (1966-2017) JSTOR
Journal of sport and recreation management Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (2004-2019) Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής

 

M

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
MIBES Transactions : international journal (2007- ) Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών* & ΤΕΙ Θεσσαλίας

 

N

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
New times (2016-) Newtimes

 

P

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Les Paillasses orientaux et occidentaux (1893) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Philosophical inquiry* (1987- ) Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

 

R

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Review of science, mathematics and ICT education* (2007- ) Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Revue maritime et coloniale (1861-1896) ΒnF – Gallica

 

S

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Salus index : υγεία φάρμακο ομορφιά (2018-)
Newtimes
SEEJE (2003-2019) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Le spectateur de l’ Orient (1853-1857) Ανέμη – Πανεπιστήμιο Κρήτης & ΕΛΙΑ & Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

T

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Tourismos* (2006- ) Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

 

V

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
Voyage en Grèce (1934-1946) Λήκυθος – Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

W

Τίτλος – Χρονική κάλυψη Σημείο/α πρόσβασης
WSEAS transactions on business and economics* (2004- ) Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών