2.5.2 Πληροφορίες Πρόσβασης

Για την πρόσβαση στην πλειονότητα των εμπορικών ηλεκτρονικών πηγών της ΕΒΕ δεν απαιτείται ο χρήστης να είναι πιστοποιημένος μέσω της Υπηρεσίας Ενιαίας Ταυτοποίησης Χρηστών της ΕΒΕ, εφόσον η χρήση τους γίνεται εντός των κτιρίων της ΕΒΕ και μέσω του δικτύου της. Οι ηλεκτρονικές πηγές ανοικτής πρόσβασης είναι ελεύθερα διαθέσιμες από οπουδήποτε. Σε ορισμένες από τις εμπορικές ηλεκτρονικές πηγές παρέχεται η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης αποκλειστικά στους πιστοποιημένους χρήστες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Για καθεμία από αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει σχετική ένδειξη:

Εντός των κτιρίων και μέσω του δικτύου της ΕΒΕ από οποιονδήποτε
Ανοιχτή πρόσβαση, από οποιονδήποτε οπουδήποτε
Απομακρυσμένα για πιστοποιημένους χρήστες
 

Άλλες σχετικές ενδείξεις:

Προτεινόμενη ηλεκτρονική πηγή για το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο
Ηλεκτρονικές πηγές διαθέσιμες μέσω του HEAL-Link
   

Απομακρυσμένη Πρόσβαση

Για την απόκτηση απομακρυσμένης πρόσβασης στις εμπορικές ηλεκτρονικές πηγές της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, εκτός από την εγγραφή πιστοποιημένου χρήστη μέσω της Υπηρεσίας Ενιαίας Ταυτοποίησης Χρηστών, είναι απαραίτητη η προσέλευση στο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και η προφορική αίτηση για απομακρυσμένη πρόσβαση. Η δυνατότητα αυτή παραμένει ενεργή για διάστημα έξι μηνών. Μετά το χρονικό διάστημα των έξι μηνών η σχετική αίτηση πρέπει να επαναληφθεί.    

Εμπορικές πηγές με δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης  

Εμπορικές πηγές Σχόλια
American Antiquarian Society (AAS)
Academic Search Ultimate Παρέχεται από την EBSCO
Artstor Digital Library Απομακρυσμένη πρόσβαση για 120 ημέρες υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) οι χρήστες έχουν δημιουργήσει έναν λογαριασμό χρήστη στο ARTSTOR, β) έχουν συνδεθεί μία φορά στον λογαριασμό αυτό μέσω του δικτύου της ΕΒΕ και γ) δεν έχουν διαγράψει τα cookies από τη συγκεκριμένη φορητή συσκευή τους
Business Source Ultimate Παρέχεται από την EBSCO
eBook Academic Collection Παρέχεται από την EBSCO
eBook Business Collection Παρέχεται από την EBSCO
eBook Collection Παρέχεται από την EBSCO
Emerald Insight
JSTOR Journals Απομακρυσμένη πρόσβαση για 30 ημέρες υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) οι χρήστες έχουν δημιουργήσει έναν λογαριασμό χρήστη στο JSTOR, β) έχουν συνδεθεί μία φορά στον λογαριασμό αυτό μέσω του δικτύου της ΕΒΕ και γ) δεν έχουν διαγράψει τα cookies από τη συγκεκριμένη φορητή συσκευή τους
Project Muse  
Research Starters Παρέχεται από την EBSCO
Taylor & Francis
Oxford Reference (Premium)

 

Για τον τρόπο πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές, παρακολουθήστε τον σχετικό Οδηγό Χρήσης.