2.5.2 Πληροφορίες Πρόσβασης

Για την πρόσβαση στην πλειονότητα των συνδρομητικών ηλεκτρονικών πηγών της ΕΒΕ δεν απαιτείται ο χρήστης να είναι πιστοποιημένος μέσω της Υπηρεσίας Ενιαίας Ταυτοποίησης Χρηστών της ΕΒΕ, εφόσον γίνεται χρήση τους εντός των κτιρίων της ΕΒΕ και μέσω του δικτύου της. Οι ελεύθερες ηλεκτρονικές πηγές είναι ανοιχτά διαθέσιμες από οπουδήποτε.

Για κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει σχετική ένδειξη:

Εντός των κτιρίων και μέσω του δικτύου της ΕΒΕ από οποιονδήποτε
Ανοιχτή πρόσβαση, από οποιονδήποτε οπουδήποτε
Απομακρυσμένα για πιστοποιημένους αναγνώστες
 

Άλλες σχετικές ενδείξεις:

Προτεινόμενη ηλεκτρονική πηγή για το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο
Ηλεκτρονικές πηγές διαθέσιμες μέσω του HEAL-Link