3.2 Χρήστες Υπηρεσιών ΕΒΕ

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), στο πλαίσιο της αποστολής της, παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών σε:

Ερευνητές
Γενικό κοινό
Εκδότες