Ηλεκτρονικές πηγές

SocArXiv

D B

Αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης προδημοσιεύσεων (preprints) από όλους τους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών επιστημών.