Ηλεκτρονικές πηγές

SocArXiv

D B

Αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης προδημοσιεύσεων (preprints) από όλους τους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.