Ηλεκτρονικές πηγές

SciELO

D B

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ανοικτής πρόσβασης. Περιλαμβάνει συλλογές επιστημονικών περιοδικών και περισσότερους από 900 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων πλήρους κειμένου, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων.