Ηλεκτρονικές πηγές

LIS Scholarship Archive (LISSA)

D B

Αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης προδημοσιεύσεων (preprints) που αφορούν σε όλους τους τομείς της βιβλιοθηκονομίας και της επιστήμης της πληροφόρησης.