Ηλεκτρονικές πηγές

LIS Scholarship Archive (LISSA)

D B

Αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης προδημοσιεύσεων (preprints) από όλους τους τομείς της Βιβλιοθηκονομίας και της Επιστήμης της Πληροφόρησης.