Ηλεκτρονικές πηγές

IEEE Xplore Digital Library (HL)

B

Βάση δεδομένων. Παρέχει πρόσβαση στο επιστημονικό και τεχνικό περιεχόμενο που δημοσιεύεται από το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE) και τους εκδότες του. Η ΕΒΕ προσφέρει περισσότερους από 200 τίτλους επιστημονικών περιοδικών στους τομείς της ηλεκτρολογικής μηχανικής, της πληροφορικής και της ηλεκτρονικής μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link).