Ηλεκτρονικές πηγές

IEEE Xplore Digital Library (HL)

/ B

Βάση δεδομένων. Παρέχει πρόσβαση στο επιστημονικό και τεχνικό περιεχόμενο που δημοσιεύεται από το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE) και τους εκδότες του. Η ΕΒΕ προσφέρει περισσότερους από 200 τίτλους επιστημονικών περιοδικών στους τομείς της ηλεκτρολογικής μηχανικής, της πληροφορικής και της ηλεκτρονικής μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link).

  • Τύπος πηγής: Ηλεκτρονικές πηγές πλήρους κειμένου
  • Θεματική κάλυψη: ★ Επιστήμη των υπολογιστών, ★ Τεχνητή νοημοσύνη
  • Πρόσβαση: ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ, Εκτός ΕΒΕ για πιστοποιημένους χρήστες
  • Χρονική Κάλυψη: 20ός αι. έως σήμερα
  • Πάροχος: IEEE (μέσω HEAL-Link)