Ηλεκτρονικές πηγές

Biodiversity Heritage Library (BHL)

D B

Ψηφιακή βιβλιοθήκη ανοικτής πρόσβασης για τη βιοποικιλότητα. Δημιουργήθηκε από μία κοινοπραξία 12 βιβλιοθηκών φυσικής ιστορίας και βοτανικής.

  • Τύπος πηγής: Ηλεκτρονικές πηγές πλήρους κειμένου, Ψηφιακές συλλογές
  • Θεματική κάλυψη: ★ Γεωργία και επιστήμες βιολογίας
  • Πρόσβαση: Ανοικτή Πρόσβαση, ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Χρονική Κάλυψη: 15ος -
  • Πάροχος: BHL Consortium