Ηλεκτρονικές πηγές

Thesaurus Linguae Latinae (TLL)

/ B

Το μεγαλύτερο λατινικό λεξικό παγκοσμίως, καλύπτει όλα τα λατινικά κείμενα από την κλασική περίοδο έως το 600 μ.Χ.

  • Τύπος πηγής: Πληροφοριακά έργα (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κ.λπ.)
  • Θεματική κάλυψη: ★ Κλασικές σπουδές (Λατινικές)
  • Πρόσβαση: ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ, Εκτός ΕΒΕ για πιστοποιημένους χρήστες
  • Χρονική Κάλυψη: Από την κλασσική εποχή έως και το 600 μ.Χ.
  • Πάροχος: DeGruyter