Ηλεκτρονικές πηγές

Social Science Open Access Repository (SSOAR)

D B

Θεματικό αποθετήριο ανοιχτής πρόσβασης σε αρχεία πλήρους κειμένου στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών.

  • Τύπος πηγής: Αποθετήρια, Ηλεκτρονικές πηγές πλήρους κειμένου
  • Θεματική κάλυψη: ★ Κοινωνικές επιστήμες
  • Πρόσβαση: Ανοικτή Πρόσβαση, ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Χρονική Κάλυψη: 19ος αι. έως σήμερα
  • Πάροχος: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften