Ηλεκτρονικές πηγές

PubMed

D B

Βιβλιογραφική βάση της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ιατρικής των Η.Π.Α. με περισσότερες από 28 εκ. βιβλιογραφικές αναφορές σε θέματα βιοϊατρικής και επιστημών υγείας. Οι παραπομπές προέρχονται από τις βάσεις δεδομένων MEDLINE, PubMed Central και NCBI Bookshelf και μπορεί να οδηγούν και στο πλήρες κείμενο.