Ηλεκτρονικές πηγές

Pubmed Central

D B

Ελεύθερο ψηφιακό αρχείο επιστημονικής βιβλιογραφίας των βιοϊατρικών και βιολογικών επιστημών των Εθνικών Ινστιτούτων της Εθνικής Ιατρικής Βιβλιοθήκης των ΗΠΑ.

  • Τύπος πηγής: Βιβλιογραφικές βάσεις, Ηλεκτρονικές πηγές πλήρους κειμένου
  • Θεματική κάλυψη: Βιοχημεία, γενετική και μοριακή βιολογία, ★ Ιατρική
  • Πρόσβαση: Ανοικτή Πρόσβαση, ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Χρονική Κάλυψη: 18ος αιώνας έως σήμερα
  • Πάροχος: Health's National Library of Medicine